Informacje

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego przyjął na swoim posiedzeniu w dniu 8 marca 2017 roku:

Uchwała nr 8 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia składu Kadry Wojewódzkiej Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzików oraz Planu Organizacji Szkolenia Kadry Wojewódzkiej Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzików na rok 2017.

Poniżej publikujemy dokumentacje dotyczącą Kadry Wojewódzkiej Strzelectwa Sportowego, przyjętej powyższą uchwałą.

Plan organizacji szkolenia – 2017 r. – kadra młodzików;
Plan organizacji szkolenia – 2017 r. – kadra juniorów młodszych;
Plan organizacji szkolenia – 2017 r. – kadra juniorów;
Wykaz szkolonych zawodników – 2017 r. – kadra młodzików;
Wykaz szkolonych zawodników – 2017 r. – kadra juniorów młodszych;
Wykaz szkolonych zawodników – 2017 r. – kadra juniorów;
Harmonogram Planowanych Działań – 2017 r. – kadra młodzików;
Harmonogram Planowanych Działań – 2017 r. – kadra juniorów młodszych;
Harmonogram Planowanych Działań – 2017 r. – kadra juniorów;
Wykaz kadry trenerskiej i osób współpracujących - kadra wojewódzka.

Poniżej publikujemy Decyzje Ministerstwa Sportu i Turystyki, obowiązujące w tym zakresie, w roku 2017:
(źródło www.sport-mlodziezowy.pl - artykuł - link)

Decyzja Nr 2 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”

Decyzja Nr 6 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 stycznia 2017 r
w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2017”.

Decyzja Nr 7 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich”

Decyzja Nr 12 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2017 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego”

W dniu 4 kwietnia 2016 roku Zarząd Związku na swoim posiedzeniu przyjął na podstawie:
dokumentację dotyczącą tegorocznego szkolenia zawodników w ramach Kadry Wojewódzkiej Młodzików i Juniorów Młodszych. Środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów działania kadr, o których mowa powyżej, będą pochodzić z: "Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych".
 
Poniżej publikujemy przyjętą dokumentację: