Przewodniczący Komisji ds. Strzelectwa Dynamicznego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego:

Stanisław Czyż

Członkowie Komisji ds. Strzelectwa Dynamicznego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego:

Krzysztof Klaczyński
Adam Idkowiak

Skład powołany Uchwałą nr 4 / 2012 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji do spraw strzelectwa dynamicznego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.