W związku z pogarszającą się sytuacją epidemii COVID-19, a także w związku z ogłoszeniem nowych zaostrzonych kryteriów sanitarnych i objęcia „czerwoną strefą” pandemiczną całego kraju, Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego podjął decyzję o odwołaniu Egzaminu Patentowego, który miał się odbyć w miejscowości Studzieniec, koło Chodzieży, na strzelnicy "HUBERTUS", w dniu 7 listopada 2020 roku.

Mając na uwadze obecne zagrożenia, związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, przeprowadzenie wskazanego powyżej egzaminu, mogłoby wiązać się ze zbyt dużym zagrożeniem zarażeniem się chorobą COVID-19, przez uczestników egzaminu, jak i członków komisji egzaminacyjnej.

Tomasz Pawlak
Prezes Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.