Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu wczorajszym zmarł nasz nieodżałowany kolega i przyjaciel, Maurycy Dopierała. Wielki propagator strzelectwa sportowego, zarówno tego wyczynowego, jak i amatorskiego. W szczególny sposób zafascynowany strzelaniem do rzutek. Sędzia i instruktor strzelectwa, członek Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, gdzie czynnie uczestniczył w jego pracach, wspierając decyzje Zarządu swoim wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie finansów. Chcąc realizować swoje zainteresowanie strzelectwem śrutowym, niedawno założył Wielkopolski Klub Strzelectwa Sportowego z siedzibą w Poznaniu. Wszyscy jego bliscy wiedzą, jak wielkie nadzieje Maurycy wiązał z tym klubem. 

Rodzinie Maurycego składamy szczere wyrazy kondolencji, po tej wielkiej stracie. Szczególne wyrazy współczucia kierujemy w stronę jego syna Kacpra, naszego czołowego zawodnika dyscypliny strzelba gładkolufowa. 

Cześć Jego pamięci!!!