height=

Po opublikowaniu (26 stycznia br.) Rozporządzenia KE 2021/57 z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia KE nr 19007/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do amunicji śrutowej ołowianej na terenach podmokłych lub w ich pobliżu Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) złożyła w tym tygodniu wniosek dotyczący dalszych ograniczeń stosowania ołowiu w amunicji myśliwskiej i strzelectwie sportowym na strzelnicach otwartych, a także w wędkarstwie. Wniosek argumentowany jest przeciwdziałaniem zagrożeniom tego pierwiastka dla ludzi, zwierząt i środowiska. Wniosek ECHA dotyczy m.in. sprzedaży i stosowania ołowiu w myślistwie, strzelectwie sportowym i innego rodzaju strzelectwie na terenach otwartych poprzez:

  • zakaz sprzedaży i stosowania amunicji śrutowej ołowianej (z pięcioletnim okresem przejściowym); możliwe odstępstwo: z uwagi na przepisy olimpijskie określające używanie amunicji śrutowej ołowiowej w niektórych dyscyplinach, ECHA rozważa odstępstwo od zakazu w ściśle określonych warunkach, tj. gdy uwalnianie do środowiska jest zminimalizowane,
  • zakaz stosowania ołowiu w amunicji kulowej i innych pociskach (z pięcioletnim okresem przejściowym dla małych kalibrów (do 5,6mm, a z 18-miesięcznym okresem dla kalibrów dużych (powyżej 5,6mm)).

Więcej informacji w tym temacie można znaleźć na poniższych stronach: