Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem Egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (EGZAMIN PATENTOWY) 

  • w dniu 27 lutego 2021 roku - godz. 13.00 (sobota),
  • w dniu 28 lutego 2021 roku - godz. 11.00 (niedziela).

Rejestracja, egzamin teoretyczny oraz egzamin praktyczny - Strzelnica „HUBERTUS” – Studzieniec k. Chodzieży - 53°00'30.6"N 16°53'43.9"E.

Egzamin praktyczny obejmuje dyscypliny sportu strzeleckiego: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa (strzelanie do poperów lub do rzutków).

W czasie Egzaminu nie będzie można wykonać badań lekarskich.

Kontakt: tel. 507 372 307; e-mail: adruszcz@vp,pl

  • Początek rejestracji w Portalu PZSS na egzamin w dniu 27 lutego - w dniu 18 lutego 2021 roku godz. 21.00 - zakończenie rejestracji w dniu 25 lutego 2021 roku godz. 23.59,
  • Początek rejestracji w Portalu PZSS na egzamin w dniu 28 lutego - w dniu 19 lutego 2021 roku godz. 21.00 - zakończenie rejestracji w dniu 26 lutego 2021 roku godz. 23.59.

Lista egzaminów, w których zainteresowani mogą wziąć udział, wraz z możliwością zapisania się na konkretny egzamin, dostępna jest jedynie w portalu PZSS. Login i hasło do portalu należy uzyskać w macierzystym klubie. Opłaty za egzamin należy dokonywać wyłącznie poprzez system płatności dot-pay, podczas rejestracji na egzamin. Wniosek o nadanie patentu strzeleckiego należy pobrać i wydrukować z portalu PZSS, a następnie uzyskać na nim stosowne podpisy i pieczątki kierownika klubu i lekarza sportowego. Na każdy egzamin może zarejestrować się jedynie 50 osób.

NIE NALEŻY DOKONYWAĆ OPŁATY ZA POŚREDNICTWEM PRZELEWU BANKOWEGO LUB POCZTOWEGO! Opłaty za egzamin należy dokonywać wyłącznie poprzez system płatności dot-pay podczas rejestracji na egzamin. 

Lokalizacja strzelnicy: