Rawicki Klub Sportowy BOCK w Rawiczu i Kolegium Sędziów WZSS, informują, że w dniach 15 i 16 maja 2021 r. od godz. 9.00  odbędzie się kurs w celu uzyskania uprawnień sędziego strzelectwa sportowego klasy III oraz podwyższenie na klasę II. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest spełnienie wymogów zawartych w Regulaminie Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Osoby nie spełniające postanowień regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do udziału w kursie.

Odpłatność wynosi :

  • 350,00 zł. za kurs na sędziego strzelectwa sportowego  kl. III
  • 150,00 zł. za kurs sędziowski na podwyższenie II klasy strzelectwa sportowego

Organizator zapewnia przepisy, regulaminy PZSS, materiały szkoleniowe i wydanie licencji sędziowskiej. Opłatę należy dokonać do dnia  10 maja 2021 r. na konto:

Rawicki Klub Sportowy BOCK w Rawiczu
63-900 Rawicz ul. Spokojna 1 a
12 1090 1287 0000 0001 4767 3730
z dopiskiem „imię i nazwisko - za kurs sędziego strzelectwa sportowego Rawicz

Miejsce kursu – Strzelnica Sportowa OSiR Rawicz – Sierakowo ul. Leśna. Zgłoszenia do kursu sędziów znajduje się na stronie internetowej bock.rawicz.pl. Zgłoszenie należy wypełnić i przesłać elektronicznie  w terminie do 10 maja 2021 r.

W tym samym terminie Rawicki Klub Sportowy BOCK będzie organizatorem kursu w celu uzyskania uprawnień prowadzącego strzelanie. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest spełnienie wymogów zawartych w regulaminie uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie PZSS. Osoby nie spełniające postanowień regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do udziału w kursie. Odpłatność wynosi 250,00 zł. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe i wydanie legitymacji. Opłatę należy dokonać do dnia 10 maja 2021 na wskazane powyżej konto z dopiskiem „imię i nazwisko - za kurs prowadzącego strzelanie". Miejsce kursu – Strzelnica Sportowa OSiR Rawicz – Sierakowo ul. Leśna. Zgłoszenia na kurs znajduje się na stronie internetowej bock.rawicz.pl. Zgłoszenie należy wypełnić i przesłać elektronicznie w terminie do 10 maja 2021 r.

Szczegółowych informacji udzielają:

  • Ryszard Kapłon - tel. kom. 605 583 119
  • Paweł Kowalski - tel. kom. 511 036 094

 Załączniki: