Do Biura Związku wpłynęło zaproszenie od działacza społecznego z Kielc, Pana Adama W. Goryckiego, związane z upamiętnieniem wybitnego polskiego generała - Antoniego „Amilkara” Kosińskiego. poniżej publikujemy treść zaproszenia. 

Niniejszym, mam honor zaprosić Pana Prezesa, a także pozwalam sobie złożyć na Pańskie ręce zaproszenie dla wszystkich Strzelców z klubów strzeleckich oraz Braci i Sióstr z kurkowych bractw strzeleckich z Poznania i z całej Wielkopolski do wzięcia udziału w uroczystej Mszy świętej w intencji współzałożyciela Legionów Polskich we Włoszech w 1796/1797 r. oraz obrońcy Wielkopolski w 1809 r. - generała dywizji Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari Antoniego „Amilkara” Kosińskiego (ur. 16.12.1769 r. na Podlasiu; zm. 10.03.1823 r. w Targowej Górce k. Poznania) z okazji 200 rocznicy Jego śmierci, któraż to Msza św. odbędzie się w piątek 10 marca 2023 r. o godz. 10:00 rano w poznańskim kościele pw. św. Wojciecha, w którym w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan stoi sarkofag z ciałem Pana Generała Amilkara Kosińskiego.

Tytułem uzasadnienia przypomnę, iż Pan Generał Amilkar Kosiński rozpoczął swoją służbę wojskową w Powstaniu Kościuszkowskim w 1794 r., jako kapitan przydzielony - nie do piechoty, nie do kawalerii, nie do artylerii, ale do strzelców (!), a następnie był jednym z głównych współzałożycieli Legionów Polskich we Włoszech i w l. 1797-1803 walczył dzielnie przeciwko wojskom austriackim w Italii, wziął również udział w wojnie z Prusami i Rosją w l. 1806-1807, podczas której mężnie stawał pod Tczewem, Gdańskiej i Frydlandem (14 czerwca 1807), za co otrzymał Krzyż Virtuti Militari, a także walczył w wojnie z Rosją w 1812 r. podczas której stoczył w pięknym stylu zwycięską bitwę pod Uściługiem nad Bugiem (7 listopada 1812), za co otrzymał Krzyż Komandorski Virtuti Militari. Natomiast, podczas wojny polsko-austriackiej w 1809 r., najpierw skutecznie bronił Wielkopolski przed atakami nieprzyjacielskimi, a następnie bił i wypierał wojska austriackie z Kujaw, Ziemi Łęczyckiej i Mazowsza, aby wziąć udział w zwycięskiej ofensywie Wojsk Polskich w Małopolsce, podczas której poprowadził swą brygadę w sile 1.400 żołnierzy z podwarszawskiego Tarczyna, przez Nowe Miasto nad Pilicą i Opoczno, do Krakowa i kilkakrotnie rozbił napotkane po drodze nad rzeką Pilicą nieprzyjacielskie wojska austriackie, m.in. w potyczce pod Przedborzem (6 lipca 1809), w potyczce pod Szczekocinami (9 lipca 1809) i w wielkiej bitwie w Żarnowcu (11 lipca 1809), w której pokonał dwukrotnie większe siły wroga i zdobył wielkie łupy na wrogu.

Dlatego, mam nadzieję, że w tym roku Wielkopolanie nie zapomną i uczczą na ww. Mszy św. w Poznaniu pamięć Pana Generała Amilkara Kosińskiego, a zwłaszcza Strzelcy z klubów strzeleckich oraz Bracia i Siostry z kurkowych bractw strzeleckich z Poznania i z całej Wielkopolski, albowiem Pan Generał Kosiński był w wojsku strzelcem, czyli jednym z Was i bronił Wielkopolski, a pod koniec życia w niej zamieszkał, zmarł i jest pochowany w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan, a to, zobowiązuje.

Z poważaniem
działacz społeczny z Kielc
Adam W. Gorycki

Kielce, 28 lutego 2023 roku