Poniżej publikujemy pisma dotyczące uprawnień kierowników i wychowawców, które zgodnie ze znowelizowanymi przepisami muszą posiadać trenerzy uczestniczący w szkoleniu KWM i KWJM oraz kadry narodowej.

Kluby uczestniczące w szkoleniu i współzawodnictwie dzieci i młodzieży winny dokonać analizy potrzeb w zakresie przeszkolenia swoich kadr trenerskich, w celu uzupełnienia ich kwalifikacji o te, które są wymagane obecnie obowiązującymi przepisamik prawa.