W dniu 16 listopada 2016 roku, na swoim posiedzeniu, Zarząd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego podjął uchwały, zmieniające zasady licencjonowania klubów sportowych, na następny cykl olimpijski, w latach 2017 – 2020. Podstawowa i najdalej idąca zmianą Regulaminu nadawania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie strzeleckim, jest wprowadzenie licencji rocznych, a nie jak miało to miejsce dotychczas, czteroletnich. Cytowany powyżej przepis nakłada na kluby obowiązek corocznego odnawiania licencji, do dnia 31 października, roku poprzedzającego wydanie licencji (§ 5 ust. 2). Jednocześnie nowy regulamin przedłużył okres składania wniosków licencyjnych w roku 2016, do dnia 15 grudnia 2016 roku (§ 8 ust. 1).

Zasadniczej zmianie ulegają także opłaty za wydanie licencji klubowej. Obecnie podstawowa opłata wynosi 500,00 zł, na jeden rok. Wniesienie opłaty i dołączenie jej potwierdzenia do wniosku, jest warunkiem koniecznym do uzyskania licencji klubowej (§ 3 ust. 8). Wprowadzono także zasadę polegającą na 90% zniżce wskazanej powyżej opłaty, dla klubów uczestniczących w ogólnopolskim współzawodnictwie dzieci i młodzieży (§ 6 ust. 4) Kluby te do wniosku muszą dołączyć stosowne oświadczenie, na podstawie którego będą mogły uzyskać przedmiotową zniżkę. Kluby, które w nowym cyklu olimpijskim będą chciały uzyskać członkostwo w PZSS i licencję klubową, będą musiały wnieść pierwszą opłatę w wysokości 1 000,00 zł.

Zmianie uległy także wnioski o wydanie licencji klubowych.

W związku z powyższymi zmianami, kluby, które złożyły już wnioski do Biura PZSS o wydanie licencji klubowych, będą musiały wypełnić nowe wnioski, na nowych drukach i uzupełnić opłaty, jeżeli jest to konieczne. Kluby uczestniczące w ogólnopolskim współzawodnictwie dzieci i młodzieży, muszą dodatkowo przesłać oświadczenie zgodne z wymogami § 6 ust. 4 regulaminu.

Jak już zaznaczono powyżej, czas na złożenie wniosków licencyjnych dla klubów, zgodnie z postanowieniami znowelizowanego regulaminu, upływa w dniu 15 grudnia 2016 roku, co wymusza potraktowanie tej sprawy przez Kluby jako priorytetowej. Bez licencji klubowej, żaden zawodnik klubu nie uzyska licencji zawodniczej (§ 5 ust. 3).

Poniżej publikujemy niezbędne dokumenty:

Regulamin nadawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim
Wniosek o przedłużenie licencji klubowej- nowy (16.11.2016) - wersja Word
Wniosek zgłoszenie przynależności do PZSS i przyznanie licencji klubowej- nowy (16.11.2016) wersja Word
Instrukcja prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie licencji klubowej PZSS

Tabela opłat PZSS - nowa od roku 2017