Zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr VI/85/ll z dnia 18 kwietnia 2011r. i nrXIX/518/16 z dnia 30 maja 2016r. (dot. stypendiów sportowych) oraz nr VI/86/ll z dnia 18 kwietnia 2011r. i nr XXIX/741/17 z dnia 27 marca 2011 (dot. nagród sportowych), Departament Sportu i Turystyki informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie:

1)   stypendium dla młodzieży uzdolnionej sportowo w kategorii junior i młodzieżowiec w dyscyplinach olimpijskich,
2)   nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla medalistów Mistrzostw Świata i Europy w kategorii seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich.

Wnioski z opisem sukcesów sportowych kandydatów spełniających warunki określone w ww. uchwałach należy złożyć w Departamencie Sportu i Turystyki w następujących terminach:

• do 31 sierpnia br. - o przyznanie stypendiów, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w okresie poprzedniego roku do 31 sierpnia roku, w którym przyznaje się stypendia,
• do 15 listopada br. - o przyznanie nagród, uwzględniając wyniki sportowe i zasługi wypracowane w roku, w którym przyznaje się nagrody.

Celem zaproponowania Zarządowi Województwa Wielkopolskiego listy kandydatów oraz wysokości przyznanych stypendiów i nagród odbędzie się posiedzenie Komisji ds.:

• stypendiów - we wrześniu br.;
• nagród - na przełomie listopada i grudnia br.

Jednocześnie, w związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (zwanej RODO) oraz legislacji polskiej (ustawa o ochronie danych osobowych) uprzejmie przypominamy, że obowiązek ten dotyczy również Państwa Stowarzyszenia. W związku ze składaniem przez Państwa Stowarzyszenie wniosków o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe (zawierających dane osobowe osób.pełnoletnich i nieletnich), o których mowa powyżej, uprzejmie przypominamy o konieczności poinformowania zawodników o fakcie przekazania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury przyznania stypendium sportowego na sezon 2018/2019 lub nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe z 2018r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Departament Sportu i Turystyki
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań | tel.: 61 626 68 40 | fax: 61 626 68 41 |
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.umww.pl