Zgodnie z Uchwałą nr 29 / 2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 19 sierpnia 2018 r. w sprawie stanowiska Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego wobec projektu zmian Ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji, wynikających z implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej Dyrektywę Rady Europy z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni 91/477/EWG, Zarząd Związku po podjęciu swojego stanowiska w sprawie nowelizacji ustawy o broni i amunicji, rozpoczął działania mające na celu upowszechnienie przedmiotowego stanowiska. W tym celu jego przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniach środowiska strzeleckiego z poznańskimi parlamentarzystami. Spotkania takie odbyły się w Biurze Poselskim PiS w dniach 20 i 21 sierpnia 2018 roku. Gospodarzem spotkania w dniu 20 sierpnia był Poseł na Sejm Pan Bartłomiej Wróblewski, zaś w dniu 21 sierpnia Poseł na Sejm Pan Tadeusz Dziuba. Relacje z tych spotkań znajdziecie na stronie:

BezPrzesady.com

Pierwszym odzewem na nasze stanowisko, jak również stanowisko pozostałych środowisk strzeleckich naszego województwa, jest pismo Pana Posła Bartłomieja Wróblewskiego, skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Joachima Brudzińskiego. Dzięki uprzejmości Pana Posła, który wyraził zgodę na jego publikację, jego treść publikujemy pod poniższym linkiem w wersji .pdf.

Pismo w sprawie nowelizacji ustawy przekazał także Panu Ministrowi Joachimowi Brudzińskiemu, Pan Senator Robert Gaweł, do którego również skierowaliśmy nasze stanowisko. Poniżej publikujemy jego treść w wersji .pdf.

Relacja ze spotkania z Panem Posłem Bartłomiejem Wróblewskim znalazła się na jego oficjalnym FB i została udostępniona na FB Związku.