Poniżej publikujemy link do poprawionego Kalendarza zawodów strzeleckich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2023.

Opóźnienie w publikacji kalendarza wynika z procesu uzyskiwania przez kluby, licencji klubowej PZSS, na rok 2023. Zgodnie z opublikowanymi wytycznymi, organizatorem zawodów strzeleckich, umieszczonych w kalendarzu Związku, może być jedynie klub posiadający aktualną licencję klubową PZSS (pkt 1 wytycznych) W związku z powyższym, zgłoszenia były wysyłane przez kluby w momencie uzyskania licencji, co niejednokrotnie miało miejsce dopiero w lutym 2023 roku. 

Opublikowany kalendarz będzie aktualizowany na bieżąco, w miarę uzyskiwania zgłoszeń od klubów, które jeszcze nie dokonały rejestracji swoich zawodów.

Prezentowany kalendarz został uchwalony przez Zarząd Związku na jego posiedzeniu w dniu 27 lutego 2023 roku.

Kalendarz Imprez Strzeleckich WZSS na rok 2023.