Zgodnie z regulaminem Kolegium Sędziów PZSS i zbiorem regulaminów PZSS na lata 2013-2016, wszyscy organizatorzyzawodów ujętych w kalendarzu 2015 Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego zobowiązani są stosować się do następujących zasad:

(Regulamin KS PZSS - § 23)

Organizator zawodów, na trzy tygodnie przed imprezą, zobowiązany jest złożyć do Kolegium Sędziów wniosek o wyznaczenie obsady sędziowskiej lub zaproponować do zaakceptowania sędziów mających pełnić kierownicze funkcje w zawodach. W przypadku zawodów dynamicznych termin ten wynosi cztery tygodnie, a organizator zobowiązany jest dodatkowo do przedstawienia opisów torów, które będą ustawione na zawodach, w celu sprawdzenia ich zgodności z przepisami konkurencji.

(Zbiór regulaminów PZSS na lata 2013-2016 – rozdz. 9 i 14)

9. ORGANIZACJA ZAWODÓW

4. Do obowiązków organizatora zawodów należy opracowanie i przesłanie do biura PZSS, nie później niż 30 dni przed zawodami, programu zawodów i harmonogramu strzelania.

Program zawodów powinien zawierać informację o:

    terminie i miejscu zawodów,
    możliwościach i kosztach zakwaterowania,
    terminie nadsyłania zgłoszeń wstępnych,
    terminie nadsyłania zgłoszeń imiennych,
    miejscu i terminie konferencji technicznej,
    programie godzinowym zawodów - harmonogramie strzelania,
    czasie i miejscu organizacji uroczystości otwarcia i zakończenia, wręczania nagród, i wyróżnień,
    czasie i miejscu imprez towarzyszących.

14. ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU SĘDZIOWSKIEGO

1. Przy organizacji zawodów centralnych, zleconych przez PZSS, obowiązują następujące zasady wyznaczania składu sędziowskiego:

sędziów funkcyjnych strzelnicy i biura obliczeń zawodów, na wniosek bezpośredniego organizatora, wyznacza kolegium sędziów właściwego terytorialnie wojewódzkiego związku strzelectwa sportowego - sędziów pełniących funkcje kierownicze* wyznacza kolegium sędziów PZSS na wniosek organizatora zobowiązanego do wystąpienia do kolegium sędziów o delegowanie sędziów lub akceptację propozycji podanych przez organizatora.

*2. Sędziowskie funkcje kierownicze podczas zawodów:

sędzia główny zawodów, przewodniczący komisji klasyfikacyjnej, sędziowie główni strzelania (konkurencji), kierownik sekcji kontroli broni i wyposażenia, kierownicy torów.

Wnioski o wyznaczenie obsady sędziowskiej lub propozycje składu sędziów do akceptacji przez KS PZSS proszę przesyłać pod adres przewodniczącego KS PZSS: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wyłącznie mailowo na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej PZSS w zakładce Kolegium Sędziów.

Wszyscy delegaci techniczni wyznaczeni przez KS PZSS są zobowiązani pilnować, aby nie później niż 30 dni przed zawodami, które będą nadzorować, na stronie internetowej PZSS ukazał się program zawodów i harmonogram strzelania. Delegaci techniczni są również odpowiedzialni za przesyłanie w wersji elektronicznej oficjalnych wyników natychmiast po każdej zakończonej konkurencji oraz komunikatu klasyfikacyjnego natychmiast po zakończonych zawodach pod adres administratora strony PZSS: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Delegaci techniczni, których koszty delegacji pokrywa PZSS, natychmiast po zakończonych zawodach, przesyłają do biura PZSS (00-336 WARSZAWA, ul. Kopernika 30) komunikat klasyfikacyjny, sprawozdanie delegata technicznego i rozliczenie delegacji - w wersji papierowej, natomiast do KS PZSS pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - sprawozdanie delegata technicznego w wersji elektronicznej.

Delegaci techniczni, których koszty delegacji pokrywa bezpośredni organizator zawodów, natychmiast po zakończonych zawodach, przesyłają do KS PZSS pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., sprawozdanie delegata technicznego - wyłącznie w wersji elektronicznej !

Wszyscy organizatorzy zawodów regionalnych zgłoszonych do kalendarza 2015 Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego proszeni są o przysłanie do kolegium sędziów PZSS pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. regulaminów zawodów (w wersji elektronicznej) według wzoru podanego na stronie PZSS: pobierz wzór

Regulaminy zawodów regionalnych należy przysyłać najpóźniej do 31 grudnia 2014 roku. Regulaminy zawodów regionalnych zaplanowanych na styczeń 2015 – niezwłocznie, po ukazaniu się tego komunikatu na stronie PZSS.
Zawody regionalne bez załączonych regulaminów zawodów zostaną usunięte z kalendarza PZSS.

 

Antoni Kamiński
Przewodniczący KS PZSS