Informuję, że sędziowie strzelectwa sportowego z terenu Wielkopolski, posiadający dodatkowe uprawnienia do sędziowania strzelań w konkurencjach dynamicznych, będą mieli automatycznie przedłużone na lata 2017-2020 rozszerzenia do prowadzenia i nadzorowania strzelań dynamicznych, pod warunkiem uczestniczenia w seminariach  organizowanych  przez Kolegium Sędziów WZSS w Poznaniu, w ramach szkoleń organizowanych na przedłużenia licencji w strzelaniach statycznych (w zakresie minimum bezpieczeństwa i organizacji zawodów strzeleckich) lub udokumentują odbycie szkolenia dla sędziów w konkurencjach dynamicznych organizowane za zgodą PZSS na terenie RP.
 
Sędziowie strzelań dynamicznych, którzy uzyskali uprawnienia w latach 2015-2016 nie mają bezwzględnego obowiązku – do czasu zmiany regulaminów konkurencji dynamicznych - uczestniczenia w w/w szkoleniach.

Powyższe będzie uwzględnione przy przedłużaniu licencji sędziowskich, jeżeli zainteresowani złożą prawidłowo wypełnione i podpisane wnioski o przedłużenia licencji sędziowskich.

Grzegorz NAMYSŁ