Tarnowo Podgórne, dnia 15 maja 2013 roku.


Uchwała nr 1 / 2013
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie udzielenie absolutorium za rok 2012,
Zarządowi Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.


§ 1.

Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, działając na mocy § 33 ust. 4 Statutu Związku, udziela Zarządowi WZSS w Poznaniu absolutorium za rok 2012.

§ 2.

  1. Uchwałę przyjęto przy obecności 52 spośród 70 delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów, członków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.
  2. Za przyjęciem uchwały głosowało 52 delegatów, przeciwko przyjęciu uchwały nie głosował żaden delegat, nikt nie wstrzymał się od głosu.
  3. Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100 % delegatów obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 15 maja 2013 roku, przy obecności 74,28 % ogółu delegatów członków WZSS w Poznaniu, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów, określone w § 26 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.