Tarnowo Podgórne, dnia 15 maja 2013 roku.


Uchwała nr 3 / 2013
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie nadania godności Członka Honorowego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, w związku z Uchwałą nr 11 / 2013 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ystąpienia do Walnego Zebrania Delegatów Związku z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, postanawia się co następuje:

§ 1.

Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, na wniosek Zarządu Związku, wyrażony w Uchwale nr 11 / 2013 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zebrania Delegatów Związku z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój strzelectwa sportowego na terenie Wielkopolski, postanawia nadać godność:

Członka Honorowego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego

następującym osobom:

1)     Pan Bogdan Pokładecki – Od 1996 Prezes Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa w Lesznie, twórca jego osiągnięć i sukcesów, organizator szkolenia i zawodów we współzawodnictwie sportowym, sędzia strzelectwa sportowego klasy pierwszej, popularyzator sportu strzeleckiego w województwie wielkopolskim;

2)     Pan Jerzy Hyży – członek Komitetu Założycielskiego WZSS, Wiceprezes Urzędujący Związku w dwóch kolejnych kadencjach władz, obecnie członek Zarządu, twórca i współzałożyciel wielu klubów na terenie naszego województwa, wieloletni trener, sędzia i działacz, popularyzator sportu strzeleckiego w województwie wielkopolskim;

3)     Pan Wojciech Hajdasz – członek Komitetu Założycielskiego WZSS, Wiceprezes Związku we wszystkich kolejnych kadencjach władz, wieloletni działacz i organizator szkolenia młodzieży, popularyzator sportu strzeleckiego w województwie wielkopolskim;

4)     Pan Henryk Anders – wieloletni trener młodzieży, twórca wielu sukcesów zawodników i zawodniczek, wybitny sędzia, trener i działacz, popularyzator sportu strzeleckiego w województwie wielkopolskim.

§ 2.

  1. Uchwałę przyjęto przy obecności 55 spośród 70 delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów, członków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.
  2. Za przyjęciem uchwały głosowało 55 delegatów, przeciwko przyjęciu uchwały nie głosował żaden delegat, nikt nie wstrzymał się od głosu.
  3. Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100 % delegatów obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 15 maja 2013 roku, przy obecności 78,57 % ogółu delegatów członków WZSS w Poznaniu, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów, określone w § 26 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.