Tarnowo Podgórne, dnia 15 maja 2013 roku.


Uchwała nr 4 / 2013
Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie określenia ilości członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
kadencji władz Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
na lata 2013 / 2016.§ 1.

Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, określa następujące ilości członków władz Związku w kadencji władz na lata 2013 / 2016:

   1)   Zarządu Związku  - 11 członków – zgodnie z postanowieniami § 35 ust. 1 Statutu Związku;

   2)   Komisji Rewizyjnej Związku  - 5 członków – zgodnie z postanowieniami § 43 ust. 1 Statutu Związku.

§ 2.

  1. Uchwałę przyjęto przy obecności 55 spośród 70 delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów, członków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.
  2. Za przyjęciem uchwały głosowało 55 delegatów, przeciwko przyjęciu uchwały nie głosował żaden delegat, nikt nie wstrzymał się od głosu.
  3. Zgodnie z zapisem ust. 1 i 2, za przyjęciem uchwały głosowało 100 % delegatów obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 15 maja 2013 roku, przy obecności 78,57 % ogółu delegatów członków WZSS w Poznaniu, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, co wyczerpuje warunki formalne przyjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów, określone w § 26 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.