Poznań, dnia 8 marca 2017 roku

Uchwała nr 8 / 2017
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia składu Kadry Wojewódzkiej Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzików oraz Planu Organizacji Szkolenia Kadry Wojewódzkiej Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzików na rok 2017.

Na podstawie § 39 pkt 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu , postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej "Związkiem", przyjmuje poniższe dokumenty, określające skład oraz program szkolenia Kadry Wojewódzkiej Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzików w dyscyplinach strzelectwa sportowego, na rok 2017:

1) Plan organizacji szkolenia – 2017 r. – kadra młodzików;
2) Plan organizacji szkolenia – 2017 r. – kadra juniorów młodszych;
3) Plan organizacji szkolenia – 2017 r. – kadra juniorów;
4) Wykaz szkolonych zawodników – 2017 r. – kadra młodzików;
5) Wykaz szkolonych zawodników – 2017 r. – kadra juniorów młodszych;
6) Wykaz szkolonych zawodników – 2017 r. – kadra juniorów;
7) Harmonogram Planowanych Działań – 2017 r. – kadra młodzików;
8) Harmonogram Planowanych Działań – 2017 r. – kadra juniorów młodszych;
9) Harmonogram Planowanych Działań – 2017 r. – kadra juniorów;
10) Wykaz kadry trenerskiej i osób współpracujących - kadra wojewódzka.

2. Środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów działania kadr, o których mowa w ust. 1, będą pochodzić z: "Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych
i letnich ".

3. Dokumenty określone w ust. 1 stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym
na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 11 członków Zarządu Związku.

Załączniki do uchwały:
Plan organizacji szkolenia – 2017 r. – kadra młodzików;
Plan organizacji szkolenia – 2017 r. – kadra juniorów młodszych;
Plan organizacji szkolenia – 2017 r. – kadra juniorów;
Wykaz szkolonych zawodników – 2017 r. – kadra młodzików;
Wykaz szkolonych zawodników – 2017 r. – kadra juniorów młodszych;
Wykaz szkolonych zawodników – 2017 r. – kadra juniorów;
Harmonogram Planowanych Działań – 2017 r. – kadra młodzików;
Harmonogram Planowanych Działań – 2017 r. – kadra juniorów młodszych;
Harmonogram Planowanych Działań – 2017 r. – kadra juniorów;
Wykaz kadry trenerskiej i osób współpracujących - kadra wojewódzka.