Tarnowo Podgórne, dnia 24 października 2018 roku

Uchwała nr 30 / 2018
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie przyjęcia patronatu nad piątą edycją Targów Strzelectwa, Militariów i Survivalu EXPOShooting w roku 2019.

Działając na mocy § 39 pkt 27 w związku z § 10 pkt 13 i 17 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, postanawia się co następuje:

§ 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, przyjmuje na pisemny wniosek z dnia 26 lipca 2018 roku L.dz. WZSS-21/2018, Expo Silesia Sp. z o.o., 41 – 219 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124, patronat nad imprezą o nazwie:

Targi Strzelectwa, Militariów i Survivalu EXPOShooting 2019

które odbędą się w dniach od 5 do 7 kwietnia 2019 roku w Centrum Targowo – Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu.

§ 2. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 6 członków Zarządu Związku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.