Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.


 

Poznań, dnia 28 sierpnia 2019 roku

Uchwała nr 35 / 2019
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 28 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 1 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2019 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Na podstawie § 39 pkt 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, wprowadza nowelizację „Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2019 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego”, przyjętego Uchwałą nr 1 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2019 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

2. Zmiany w dokumencie, o którym mowa w ust. 1, zawarte są w „Aneksie nr 4 do Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2019 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci moc obowiązywania wraz z Uchwałą nr 1 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2019 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Załącznik do Uchwały nr 35 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2019 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego

Zmieniona na podstawie Uchwały nr 13 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2019 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Zmieniona na podstawie Uchwały nr 21 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2019 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Zmieniona na podstawie Uchwały nr 31 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2019 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Zmieniona na podstawie Uchwały nr 38/ 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2019 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Zmieniona na podstawie Uchwały nr 44/ 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2019 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.