Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.


 

Poznań, dnia 9 października 2019 roku

Uchwała nr 40 / 2019
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 9 października 2019 roku
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wyróżnienie Honorową Odznaką Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego działacza klubu zrzeszonego w Leszczyńskim Okręgowym Związku Strzelectwa.

Na podstawie § 39 pkt 10 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , nazywanego dalej „Związkiem”, postanawia się co następuje:

§ 1. Zarząd Związku po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 września 2019 roku swojego członka zwyczajnego: Leszczyński Okręgowy Związek Strzelectwa (nr rej. 1/OZS/W2/11), a także mając na uwadze zasługi poczynione dla rozwoju powyższego Związku i jego statutowej działalności, postanowił wystąpić o nadanie: Srebrnej Honorowej Odznaki Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Panu Zdzisławowi KACZMARKOWI.

§ 2. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym 

na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 7 członków Zarządu Związku. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.