Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 1 września 2020 roku

Uchwała nr 20 / 2020
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego 
z dnia 1 września 2020 r.
w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Na podstawie § 39 pkt 14 w związku z § 28 ust. 4, Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Związku, nazywane dalej „Zebraniem”, na dzień 23 września 2020 roku.

§ 2. Zebranie Związku, o którym mowa w § 1, zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 1 Statutu Związku, zostaje zwołane w:

1) pierwszym terminie – o godz. 16:30;

2) drugim terminie – o godz. 17:00 – co pozostaje w zgodności z zapisem § 31 ust. 2 Statutu Związku.

§ 3. Zebranie Związku, o którym mowa w § 1, odbędzie się w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 3.

§ 4. Projekt porządku obrad Zebrania Związku stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Na podstawie § 39 pkt 26 Zarząd Związku postanawia, przyjąć projekt Regulaminu Zebrania Związku, w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszej uchwały.

2. Dla prawomocności regulaminu, o którym mowa w ust. 1, niezbędne jest przyjęcie go w głosowaniu przez Zebranie Związku w dniu 23 września 2020 roku. 

§ 6. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci swoją moc w dniu 23 września 2020 roku.

Załączniki do Uchwały:

załącznik nr 1 - Projekt Porządku Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu w dniu 23 września 2020 roku

załącznik nr 2 - Projekt Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dniu 23 września 2020 r