Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 1 września 2020 roku

Uchwała nr 21 / 2020
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 1 września 2020 r.
w sprawie wyznaczenia delegata Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na Walne Zebranie Sprawozdawcze Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w roku 2020.

Na podstawie § 39 pkt 8  Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , nazywanego dalej „Związkiem”, postanawia się co następuje:

§ 1. 1. W związku ze zwołaniem w dniu 11 września 2020 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczego Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, którego członkiem zwyczajnym jest Związek, Zarząd Związku w trybie głosowania, zgodnym z § 26 ust. 1 i 3 Statutu Związku, wybierze jednego delegata na przedmiotowe Zebranie.

2. Kandydatury na delegata zgłaszają członkowie Zarządu Związku obecni na posiedzeniu w dniu podjęcia niniejszej uchwały. 

§ 2. Członkowie Zarządu zgodnie z § 1 ust. 2 niniejszej uchwały zgłosili jedną kandydaturę na delegata: Pan Maurycy Dopierała.

§ 3. W wyniku przeprowadzonego głosowania, na zasadach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, delegatem jednogłośnie został: Pan Maurycy Dopierała.

§ 4. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Związku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci swoją moc po zakończeniu obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, zwołanego na dzień 11 września 2020 roku.