Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 23 listopada 2020 roku

Uchwała nr 28 / 2020
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie podjęcia współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Na podstawie § 39 pkt 23 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , w związku z § 2 ust. 2 pkt 10 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku, postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej "Związkiem", deklaruje wolę współpracy ze spółką pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, nazywaną dalej „Grupa MTP”, w zakresie promocji strzelectwa sportowego, wykonywanej w ramach organizowanych przez Grupę MTP imprez targowych zorientowanych tematycznie w zakresie szeroko pojętego strzelectwa.

2. Zarząd Związku upoważnia jego Prezesa do przeprowadzenia stosownych ustaleń z wyznaczonymi przedstawicielami Grupy MTP, dotyczących zagadnienia określanego w ust. 1.

3. W ramach upoważnienia, określonego w ust. 2, Prezes Związku może korzystać z pomocy innych członków Zarządu Związku lub działaczy Związku, w zakresie niezbędnym do poczynienia stosownych ustaleń z Grupą MTP.

§ 2. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 11 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.