Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel. – 61 679 25 00, fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 1 marca 2021 roku

Uchwała nr 2 / 2021
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 1 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego za rok 2020.

Na podstawie § 39 pkt 5 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, przyjmuje Sprawozdanie finansowe Związku na dzień 31 grudnia 2020, w formie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przedłożone pod obrady najbliższego Walnego Zebrania Delegatów Związku, celem jego zatwierdzenia.

§ 2. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 8 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały:

Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2020 roku – Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego