Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel. – 61 679 25 00, fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 1 marca 2021 roku

Uchwała nr 4 / 2021
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 1 marca 2021 r.
w sprawie dofinansowania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego statutowej działalności Klubu Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju „BURSZTYN” w Kaliszu.

Na podstawie § 39 pkt 5 i 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , a także na podstawie § 2 pkt 8 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku, postanawia się co następuje:

§ 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, po przeanalizowaniu wniosku o dofinansowanie statutowej działalności:

Klubu Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju „BURSZTYN” w Kaliszu (2/W1/11),

z dnia 11 lutego 2021 roku, L.dz. WZSS-2/2021, przekazuje ze środków własnych Związku, kwotę 3 000,00 zł (trzytysiące złotych 00/100) wskazanemu powyżej podmiotowi, z przeznaczeniem na realizację jego własnych celów statutowych w zakresie zakupu strzelby gładkolufowej, dla zawodników reprezentujących klub w dyscyplinie strzelectwa sportowego strzelba gładkolufowa, w dziedzinie sportu dzieci i młodzieży.

2. Realizacja ust. 1 nastąpi w formie przelewu środków finansowych Związku na rachunek bankowy: Wielkopolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju, ul. Niezłomnych 1, 61 – 894 Poznań - Bank PEKAO S.A., nr konta: 13 1240 6609 1111 0000 4935 8658.

§ 2. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 8 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Znowelizowana Uchwałą nr 18 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie dofinansowania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego statutowej działalności Klubu Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju „BURSZTYN” w Kaliszu