Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel. – 61 679 25 00, fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 1 marca 2021 roku

Uchwała nr 5 / 2021
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 1 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2021 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Na podstawie § 39 pkt 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej "Związkiem", przyjmuje „Kalendarz Imprez Strzeleckich na rok 2021 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego”.

2. Dokument o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 8 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 5 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2021 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA 2021 r.