Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel. – 61 679 25 00, fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Rawicz, dnia 6 marca 2021 roku

Uchwała nr 8 / 2021
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 6 marca 2021 r.
w sprawie dofinansowania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego statutowej działalności Wielkopolskiego Towarzystwa Sportowego „TARCZA 96”.

Na podstawie § 39 pkt 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, a także na podstawie § 2 pkt 8 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku, postanawia się co następuje:

§ 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, po przeanalizowaniu wniosku o dofinansowanie statutowej działalności:

Wielkopolskiego Towarzystwa Sportowego „TARCZA 96” w Poznaniu (20/W1/11),

z dnia 3 marca 2021 roku, L.dz. WZSS-4/2021, przekazuje ze środków własnych Związku, kwotę 1 500,00 zł (tysiącpięćset złotych 00/100) wskazanemu powyżej podmiotowi, z przeznaczeniem na realizację jego własnych celów statutowych w zakresie zakupu trofeów dla zwycięzców poszczególnych klas sprzętowych, III edycji zawodów „POZNAŃ FIVE STEEL O PUCHAR PREZESA WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO”, których organizatorem jest wskazany powyżej podmiot.

2. Realizacja ust. 1 nastąpi w formie opłacenia wskazanej przez klub, określony w § 1, Faktury zakupowej, dotyczącej nabycia trofeów.

§ 2. 1. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 8 członków Zarządu Związku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.