Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel. – 61 679 25 00, fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Rawicz, dnia 6 marca 2021 roku

Uchwała nr 11 / 2021
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 6 marca 2021 r.
w sprawie zmiany funkcji członka Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Na podstawie § 39 pkt 27, stosując odpowiednio § 37 ust. 6 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , w celu powierzenia nieobsadzonej funkcji wiceprezesa Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, wynikającej z § 35 ust. 1 pkt 3 Statutu Związku, postanawia się co następuje:

§ 1. Zarząd Związku stwierdza, że zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 3 Statutu Związku, funkcję wiceprezesa w tym organie mogą pełnić dwie osoby. Obecnie funkcję tę pełni jedna osoba, co oznacza, że jedna funkcja wiceprezesa pozostaje nieobsadzona.

§ 2. 1. W związku ze stanem określonym w § 1, stosując odpowiednio postanowienia § 37 ust. 6 Statutu Związku, Zarząd Związku powołuje na tę funkcję: Pan Ryszard Kapłon – delegat na Walne Zebranie Delegatów Związku z ramienia Rawickiego Klubu Sportowego „BOCK” z siedzibą w Rawiczu, obecnie członek Zarządu Związku, wybrany do jego składu przez Walne Zebranie Delegatów Związku.

2. Osoba określona w ust. 1:

1) przed podjęciem uchwały wyraziła ustną zgodę do protokołu posiedzenia Zarządu Związku, na objęcie funkcji wiceprezesa;

2) będzie pełnić w Zarządzie Związku funkcję wiceprezesa, do końca obecnej kadencji władz Związku.

§ 3. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 8 członków Zarządu Związku.