Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel. – 61 679 25 00, fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 20 lipca 2021 roku

Uchwała nr 22 / 2021
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 20 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 17 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz określenia liczby delegatów członków zwyczajnych na Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, kadencji władz w latach 2021 – 2024.

Na podstawie § 39 pkt 21 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, w związku z § 2 Uchwały nr 21 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie ustania członkostwa w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego, European Security Academy Shooting Club Włościejówki 9 A, 63 – 130 Książ Wielkopolski, postanawia się co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 17 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz określenia liczby delegatów członków zwyczajnych na Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, kadencji władz w latach 2021 – 2024:

1) w § 5 ust. 1 skreśleniu ulega pkt 21;

2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik do Uchwały nr 22 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 17 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz określenia liczby delegatów członków zwyczajnych na Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, kadencji władz w latach 2021 – 2024 - POPRAWIONY Załącznik nr 3 do Uchwały nr 17 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz określenia liczby delegatów członków zwyczajnych na Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, kadencji władz w latach 2021 – 2024 - Podział delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego pomiędzy jego członków zwyczajnych w kadencji władz 2021 - 2024