Kalisz, dnia 13 grudnia 2008 roku

Uchwała nr 14 / 2008

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 13 grudnia 2008 r.
w sprawie ustania członkowstwa
w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
Uczniowskiego Klubu Sportowego „KOPERAS”
przy Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie.

W związku z otrzymaniem pisemnej informacji z dnia 7 grudnia 2008 r., o rozwiązaniu Uczniowskiego Klubu Sportowego „KOPERAS” przy Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie wraz z działającą w jego strukturach Sekcją Strzelecką, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd WZSS w Poznaniu stwierdza, że członkowstwo Uczniowskiego Klubu Sportowego „KOPERAS” przy Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego, ustało na mocy § 12 ust. 3 Statutu WZSS w Poznaniu.

§ 2.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 5 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.