Poznań, dnia 29 stycznia 2009 roku

Uchwała nr 2 / 2009

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie przekazania środków finansowych pochodzących z dotacji
Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
Leszczyńskiemu Okręgowemu Związkowi Strzelectwa.


W związku z przekazaniem przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego dotacji finansowej, pochodzącej z rozliczenia wpłat składek członkowskich PZSS od osób fizycznych za lata 2007 i 2008, wraz z kwotami pochodzącymi z wpłat od Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, Zarząd WZSS postanawia:

§ 1.

Przekazać w całości kwotę należną Leszczyńskiemu Okręgowemu Związkowi Strzelectwa w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały, wyliczonej na podstawie materiałów przekazanych z PZSS, dotyczących wpłat i przelewów dokonanych przez LOZS w latach 2007 i 2008.

§ 2.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 6 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

Zmieniona na podstawie Uchwały nr 6 / 2009 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 2 / 2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przekazania środków finansowych pochodzących z dotacji Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Leszczyńskiemu Okręgowemu Związkowi Strzelectwa

 

Poznań, dnia 29 stycznia 2009 roku 

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 2 / 2009
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie przekazania środków finansowych pochodzących z dotacji
Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
Leszczyńskiemu Okręgowemu Związkowi Strzelectwa.

Specyfikacja wpłat

dokonywanych przez LOZS w latach 2007 i 2008 do PZSS – składki członkowskie od osób fizycznych 

data operacji ilość osób wysokość składki PZSS wysokość zwrotu wysokość wpłaty składki kwota zwrotu z PZSS forma wpłaty
             

ROK 2007

             
16 styczeń 2007 15 60,00 zł 25,00 zł 900,00 zł 375,00 zł przelew
14 marzec 2007 14 60,00 zł 25,00 zł 840,00 zł 350,00 zł przelew
11 kwiecień 2008 25 60,00 zł 25,00 zł 1 500,00 zł 625,00 zł przelew
13 sierpień 2007 25 60,00 zł 25,00 zł 1 500,00 zł 625,00 zł przelew
7 wrzesień 2007 11 60,00 zł 25,00 zł 660,00 zł 275,00 zł przelew
26 październik 2007 12 60,00 zł 25,00 zł 720,00 zł 300,00 zł przelew
  12 60,00 zł 25,00 zł 720,00 zł 300,00 zł KP 168/07
19 grudzień 2007 13 60,00 zł 25,00 zł 780,00 zł 325,00 zł przelew
20 październik 2008 1 60,00 zł 25,00 zł 60,00 zł 25,00 zł przelew
Kwota do zwrotu dla LOZS za rok 2007 3 200,00 zł  
data operacji ilość osób wysokość składki PZSS wysokość zwrotu wysokość wpłaty składki kwota zwrotu z PZSS forma wpłaty
             

ROK 2008

             
11 kwiecień 2008 100 60,00 zł 25,00 zł 6 000,00 zł 2 500,00 zł przelew
28 maj 2008 50 60,00 zł 25,00 zł 3 000,00 zł 1 250,00 zł przelew
22 lipiec 2008 43 60,00 zł 25,00 zł 2 580,00 zł 1 075,00 zł przelew
10 październik 2008 11 60,00 zł 25,00 zł 660,00 zł 275,00 zł KP 172/08
20 październik 2008 2 60,00 zł 25,00 zł 120,00 zł 50,00 zł KP 108/08
7 listopad 2008 15 60,00 zł 25,00 zł 900,00 zł 375,00 zł KP 193/08
Kwota do zwrotu dla LOZS za rok 2008 5 525,00 zł  
             
Ogółem do zwrotu dla LOZS za lata 2007 - 2008 8 725,00 zł

 słownie: osiemtysięcysiedemsetdwadzieściapięć złotych 00/100 groszy