Poznań, dnia 16 lutego 2009 roku


Uchwała nr 4 / 2009

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 16 lutego  2009 r.
w sprawie przyjęcia Projektu Regulaminu
Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
w dniu 14 marca 2009 r.


§ 1.

1.   Zarząd WZSS w Poznaniu postanawia, przyjąć projekt Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów WZSS w Poznaniu w dniu 14 marca 2009 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2.   Dla prawomocności regulaminu, o którym mowa w ust. 1, niezbędne jest przyjęcie go w głosowaniu przez Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów WZSS w Poznaniu w dniu 14 marca 2009 roku.

§ 2.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 6 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

 

Załacznik

pobierz projekt regulaminu

pobierz wzór karty do głosowania na prezesa

pobierz wzór karty do głosowania na członka zarządu

pobierz wzór karty do głosowania na członka komisji rewizyjnej

pobierz wzór oświadczenia dla kandydata do władz związku