Poznań, dnia 2 marca 2009 roku

Uchwała nr 8 / 2009

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 2 marca 2009 r.
w sprawie ustania członkowstwa
w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
Sekcji Strzeleckiej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Opalenica, 64-330 Opalenica, ul. Parkowa 44

W związku z otrzymaniem od Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, pisemnej informacji z dnia 1 stycznia 2009 r., o skreśleniu z listy członków związku okręgowego, Sekcji Strzeleckiej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Opalenica, 64-330 Opalenica, ul. Parkowa 44, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd WZSS w Poznaniu stwierdza, że członkowstwo Sekcji Strzeleckiej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Opalenica, 64-330 Opalenica, ul. Parkowa 44, w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego, ustało na mocy § 21 ust. 1 w związku z § 16 ust. 2 Statutu WZSS w Poznaniu.

§ 2.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 7 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.