Poznań, dnia 2 marca 2009 roku


Uchwała nr 10 / 2009

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 2 marca 2009 r.
w sprawie wyróżnienia dyplomami uznania
czołowych zawodników, działaczy, trenerów i sędziów,
za popularyzację sportu strzeleckiego w województwie wielkopolskim, w latach 2005 – 2008.

Działając na mocy § 50 ust. 1 Statutu WZSS w Poznaniu, w związku z zakończeniem kadencji władz Związku 2005 - 2008, Zarząd postanawia uhonorować dyplomami uznania następujące osoby:

§ 1.

Za reprezentowanie województwa wielkopolskiego i osiąganie wybitnych wyników w zawodach strzeleckich, zawodnika Wojskowego KS GRUNWALD Poznań:

 • Migałę Dawida

§ 2.

Za reprezentowanie województwa wielkopolskiego i osiągane wyniki w zawodach strzeleckich rangi mistrzostw krajowych, następujących zawodników i zawodniczki:

 • Czupryniak Anna - DELFIN Biedrusko
 • Jędraszyk Anna - OLIMPIA Poznań
 • Kowalczyk Piotr - DIANA Poznań
 • Michalak Alicja - BURSZTYN Kalisz
 • Michalak Tomasz - BURSZTYN Kalisz
 • Paul Jan - DIANA Poznań
 • Skurtys Aleksandra - BURSZTYN Kalisz
 • Statucka Kamila - DIANA Poznań
 • Weiss Hubert - DIANA Poznań
 • Wojtasiewicz Jaromir - DIANA Poznań
 • Zejzafoun Natalia - BURSZTYN Kalisz

§ 3.

Za wkład w pracę szkoleniową i popularyzację sportu strzeleckiego w województwie wielkopolskim, następujących trenerów i instruktorów:

 • Majtas Stanisław - BURSZTYN Kalisz
 • Krawczyk Stanisław - BURSZTYN Kalisz
 • Giel Kazimierz - BASZTA Ostrzeszów
 • Sadowski Kazimierz - INTER-CONTINENTAL Piła
 • Sadowska Krystyna - INTER-CONTINENTAL Piła
 • Wojtasiewicz Michał - DIANA Poznań
 • Czupryniak Marek - DELFIN Biedrusko
 • Cepa Andrzej - SPARTAKUS Biedrusko
 • Rowicki Józef - OLIMPIA Poznań
 • Tomasik Andrzej - Wojskowy KS GRUNWALD Poznań

§ 4.

Za popularyzację sportu strzeleckiego i pracę na rzecz jego rozwoju w województwie wielkopolskim, następujących działaczy:

 • Baranowski Ireneusz - INTER-CONTINENTAL Piła
 • Chabowski Ludwik - INTER-CONTINENTAL Piła
 • Judycki Mieczysław - INTER-CONTINENTAL Piła
 • Kiszkurno Antoni - DIANA Poznań
 • Makowski Andrzej - TARCZA Piła
 • Namysł Grzegorz - BELLONA Kalisz
 • Paul Janusz - DIANA Poznań:
 • Schulz Zenon - TARCZA Piła
 • Stępień Wiesław - Wojskowy KS GRUNWALD Poznań
 • Szymaszek Arkadiusz - BELLONA Kalisz
 • Weiss Dariusz - DIANA Poznań:
 • Westerski Dawid - Wojskowy KS GRUNWALD Poznań
 • Witold Knychała - DWÓR GRUNWALDZKI Poznań
 • Wyzgała Robert - TARCZA 96 Poznań

§ 5.

Za popularyzację sportu strzeleckiego i osiąganie wybitnych wyników w zawodach strzeleckich grupy powszechnej, następujące osoby:

 • Dadaczyński Adam
 • Deleżyński Mariusz
 • Madajewski Leszek
 • Męcwel Przemysław
 • Śliwiński Edward
 • Woźniak Wojciech
 • Ziółkowski Maciej

Za pracę sędziowską oraz wkład w szkolenie i popularyzację sportu strzeleckiego w województwie wielkopolskim, następujących sędziów:

 • Anders Henryk
 • Kopaniarz Stanisław

Za popularyzację sportu strzeleckiego w województwie wielkopolskim i pracę na jego rzecz w strukturach Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Pana:

 • Mizgalskiego Michała

§ 6.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 7 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.