Poznań, dnia 23 stycznia 2012 roku
Uchwała nr 3 / 2012

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 23 stycznia 2012 r.
w sprawie przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2012 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

 

Działając na mocy § 39 pkt 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, postanawia się co następuje:

 

§ 1.
 
1.    Zarząd WZSS w Poznaniu przyjmuje Kalendarz Imprez Strzeleckich na rok 2012 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.
 
2.    Dokument o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 8 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.