Poznań, dnia 23 stycznia 2012 rokuUchwała nr 7 / 2012

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 23 stycznia 2012 r.
w sprawie przyjęcia Planu Organizacji Szkolenia Kadry Wojewódzkiej Juniorów i Młodzików na rok 2012.


Działając na mocy § 39 pkt 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, postanawia się co następuje:

§ 1.

1.    Zarząd WZSS w Poznaniu przyjmuje

     1)     Plan Organizacji Szkolenia na 2012 rok – Kadra Wojewódzka – Młodzik;
     2)     Plan Organizacji Szkolenia na 2012 rok – Kadra Wojewódzka – Junior;

2.    Dokumenty o którym mowa w ust. 1 stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 8 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.