Poznań, dnia 28 marca 2012 roku

 

Uchwała nr 16 / 2012

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 3 / 2012
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2012
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.Działając na mocy § 39 pkt 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, postanawia się co następuje:

 

§ 1.

 

Do Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2012 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, wprowadzonego Uchwałą nr 3/2012 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2012 r., wprowadzone zostają dodatkowo następujące zawody:

 

1)     w dniu 24 marca 2012 roku – Puchar Wiosny – organizator Wojskowy Klub Sportowy GRUNWALD w Poznaniu – konkurencje Kpn, Ppn, Psp, Pcz – strzelnica przy ul. Saperskiej w Poznaniu;
2)     w dniu 24 marca 2012 roku – VII Pilski Puchar Wiosny – organizator SKS INTER-CONTINENTAL w Pile – konkurencje Kpn i Ppn – strzelnica przy ul. W. Pola w Pile.

 

§ 2.

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 8 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.