Poznań, dnia 11 września 2013 roku
Uchwała nr 20 / 2013

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 11 września 2013 r.
w sprawie wprowadzenia do użycia pieczęci dla Zarządu
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.


Na podstawie § 6 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu  w związku z § 6 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu WZSS  w Poznaniu, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu WZSS w Poznaniu, wprowadza się do użycia pieczęci o następującej treści:

1)
Z upoważnienia Prezesa Wielkopolskiego
Związku Strzelectwa Sportowego
Wiceprezes Wielkopolskiego
Związku Strzelectwa Sportowego
 
Andrzej Cepa


2)

Wiceprezes
Wielkopolskiego Związku
Strzelectwa Sportowego

Andrzej Cepa

3)

Skarbnik
Wielkopolskiego Związku
Strzelectwa Sportowego

Wiesław Chiliński


4)

Sekretarz
Wielkopolskiego Związku
Strzelectwa Sportowego

Marek Jankowski

 

§ 2.
 
Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu WZSS w Poznaniu, wprowadza się do użycia pieczęci o następującej treści:

1)
Członek Zarządu
Wielkopolskiego Związku
Strzelectwa Sportowego

Ryszard Kapłon

2)

Przewodniczący Kolegium Sędziów
Członek Zarządu Wielkopolskiego
Związku Strzelectwa Sportowego

Stanisław Kopaniarz
 
§ 3.
 
1.    Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu WZSS w Poznaniu, wprowadza się do użycia pieczęci o następującej treści:

 

(1)      Wielkopolski Związek
Strzelectwa Sportowego
60-791 Poznań, ul. Reymonta 35
Regon 634158061, NIP 7792145389
 
2.    Pieczęć, o której mowa w ust. 1, zostanie wykonana w czterech egzemplarzach z zaznaczeniem kolejnego numeru od jeden do cztery, umiejscowionego w nawiasie przed słowem „Wielkopolski”.
 
§ 4.
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu