Poznań, dnia 8 kwietnia 2015 roku

Uchwała nr 6 / 2015

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Porozumienia wraz z preliminarzem
wydatków na rok 2015,
pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym,
a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego.


Na podstawie § 39 pkt 4 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu  oraz Uchwały nr 5 / 2014 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu do opracowania Planu finansowo – rzeczowego na rok 2015, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego wprowadza do realizacji Porozumienie nr 259/2015 wraz z Preliminarzem Wydatków, zawarte w dniu 13 lutego 2015 roku, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym, a  Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego w Poznaniu na rok 2015, L.dz. WZSS – 9/2015 z dnia 16 marca 2015 roku.

§ 2.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

 

Preliminarz Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego

na rok 2015

(dotyczy kategorii młodzieżowych)

pkt

262

kwota

11 004,00 zł

 

 

 

dodatkowo rozliczane przez Związek:

pkt

kwota

SKS „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu

16

3 280,00 zł

SKS „INTERCONTINENTAL” Piła

13

2 665,00 zł

UKS „SPARTAKUS” Biedrusko

8

1 640,00 zł

KKS LOK „VIS” w Gostyniu

4

820,00 zł

MKS „MUSZKIET” Wieleń

2

410,00 zł

 

 

 

RAZEM:

43

8 815,00 zł

 

 

 

OGÓŁEM PRELIMINARZ KWOTA:

19 819,00 zl

I.           Kalendarz  imprez (organizacja lub uczestnictwo)

Lp.

Termin

Miejsce

Ilość uczestników

Nazwa imprezy

Koszty

Ogółem

w tym WSS*

1

2

3

4

5

6

7

1.

marzec 2015

Rawicz

80

Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniach pneumatycznych

4 000,00

 

2.

październik 2015

Poznań

80

Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniach pistoletowych

Razem:

 

II.          Zgrupowania i konsultacje (faktury i rachunki dotyczące kosztów zgrupowań, wystawione na WSS w Poznaniu, forma płatności – przelew)                                                                               

Lp.

Termin

Miejsce

Ilość uczestników

Nazwa imprezy

Koszty

Ogółem

w tym WSS*

1

2

3

4

5

6

7

1.

Lipiec 2015

Do ustalenia

30

Zgrupowanie szkoleniowe przed OOM, MPJ, MMP – pistolet, karabin

10 000,00

10 000,00

2.

Lipiec 2015

Do ustalenia

15

Zgrupowanie szkoleniowe przed OOM, MPJ, MMP – pistolet, karabin

5 000,00

 

3.

Lipiec 2015

Do ustalenia

20

Zgrupowanie szkoleniowe przed OOM, MPJ, MMP – strzelba gładkolufowa

5 000,00

 

Razem:

20 000,00

10 000,00

 

III.         Szkolenie i doszkolenie kadry trenersko – instruktorskiej, sędziowskiej, technicznej

Lp.

Termin

Miejsce

Ilość uczestników

Nazwa i rodzaj szkolenia

Koszty

Ogółem

w tym WSS*

1

2

3

4

5

6

7

1.

Do ustalenia

Poznań

50

Szkolenie, konsultacje sędziowskie

3 000,00

 

2.

Do ustalenia

Do ustalenia

3

Konsultacje szkoleniowe trenerów

Razem:

 

IV.        Prowadzenie badań i upowszechnianie  informacji  dotyczącej  metodologii treningu  sportowego

Lp.

Nazwa badań itp.

koszty

 

Ogółem

w tym WSS*

1

2

3

4

 

 

 

 

Razem:

         

 V.         Zakupy  sprzętu sportowego, paliwa do asekuracji i treningu, leków i odżywek

Lp.

Nazwa i rodzaj sprzętu

Koszty

Ogółem

w tym WSS*

1

2

3

4

1.

Sprzęt strzelecki w tym indywidualne wyposażenie zawodnika

15 000,00

9 819,00

2.

sprzęt wyposażenia strzelnic w tym rzutki do maszyn trap i skeet

3.

śrut do broni pneumatycznej

4.

oprzyrządowanie do broni nie będące istotnymi częściami broni w rozumieniu Ustawy o broni i amunicji

5.

oprzyrządowanie do broni pneumatycznej

6.

broń pneumatyczna

Razem:

 

VI.        Opłata trenerów, instruktorów realizujących zadania + pochodne (proporcjonalnie do wykonanych zadań)

Lp.

imię i nazwisko

Forma zatrudnienia

Koszty pracodawcy

(OFP, BFP)

koszt WSS

Razem WSS

Firma

Osobowy Fundusz Płac

(umowa o pracę)

koszt WSS

Bezosobowy Fundusz Płac

(umowa zlecenie)

koszt WSS

1

2

3

4

5

6

7