Poznań, dnia 10 grudnia 2015 roku

Uchwała nr 24 / 2015

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia patronatu nad imprezą o nazwie
Targi Strzelectwa, Militariów i Survivalu EXPOShooting.


Działając na mocy § 39 pkt 27 w związku z § 10 pkt 13 i 17 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, przyjmuje na pisemny wniosek z dnia 27 lipca 2015 roku L.dz. WZSS-28/2015, Expo Silesia Sp. z o.o., 41 – 219 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124, patronat nad imprezą o nazwie:

Targi Strzelectwa, Militariów i Survivalu EXPOShooting 2016

Które odbędą się w dniach od 6 do 8 maja 2016 roku w Centrum Targowo – Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu.

§ 2.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 8 członków Zarządu Związku.