Poznań, dnia 4 kwietnia 2016 roku

Uchwała nr 7 / 2016

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 4 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia składu Kadry Wojewódzkiej Juniorów Młodszych
i Młodzików oraz Planu Organizacji Szkolenia Kadry Wojewódzkiej Juniorów Młodszych i Młodzików na rok 2016.

Na podstawie § 39 pkt 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu , postanawia się co następuje:

§ 1.

1.    Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywany dalej "Związkiem", przyjmuje poniższe dokumenty, określające skład oraz program szkolenia Kadry Wojewódzkiej Juniorów Młodszych i Młodzików
w dyscyplinach strzelectwa sportowego, na rok 2016:

 1. Kadra Wojewódzka Juniorów Młodszych - Harmonogram planowanych działań - 2016 rok;
 2. Kadra Wojewódzka Juniorów Młodszych - Wykaz szkolonych zawodników - 2016 rok;
 3. Kadra Wojewódzka Juniorów Młodszych - Wykaz kadry trenerskiej i oso współpracujących - 2016 rok;
 4. Kadra Wojewódzka Juniorów Młodszych - Plan organizacji Szkolenia - 2016 rok;
 5. Kadra Wojewódzka Młodzików - Harmonogram planowanych działań - 2016 rok;
 6. Kadra Wojewódzka Młodzików - Wykaz szkolonych zawodników - 2016 rok;
 7. Kadra Wojewódzka Młodzików - Wykaz kadry trenerskiej i oso współpracujących - 2016 rok;
 8. Kadra Wojewódzka Młodzików - Plan organizacji Szkolenia - 2016 rok;
2.    Środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów działania kadr, o których mowa w ust. 1, będą pochodzić z: "Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych ".

3.    Dokumenty określone w ust. 1 stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.    Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2.    Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Związku.


Załączniki do Uchwały nr 7/2016 w wersji PDF:

 1. Kadra Wojewódzka Juniorów Młodszych - Harmonogram planowanych działań - 2016 rok;
 2. Kadra Wojewódzka Juniorów Młodszych - Wykaz szkolonych zawodników - 2016 rok;
 3. Kadra Wojewódzka Juniorów Młodszych - Wykaz kadry trenerskiej i oso współpracujących - 2016 rok;
 4. Kadra Wojewódzka Juniorów Młodszych - Plan organizacji Szkolenia - 2016 rok;
 5. Kadra Wojewódzka Młodzików - Harmonogram planowanych działań - 2016 rok;
 6. Kadra Wojewódzka Młodzików - Wykaz szkolonych zawodników - 2016 rok;
 7. Kadra Wojewódzka Młodzików - Wykaz kadry trenerskiej i oso współpracujących - 2016 rok;
 8. Kadra Wojewódzka Młodzików - Plan organizacji Szkolenia - 2016 rok;