Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel. – 61 679 25 00, fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 2 lipca 2021 roku

Uchwała nr 17 / 2021
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 2 lipca 2021 r.
w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz określenia liczby delegatów członków zwyczajnych na Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, kadencji władz w latach 2021 – 2024.

Na podstawie § 39 pkt 14, w związku z § 28 ust. 3, a także na podstawie § 39 pkt 21, w związku z § 19 ust. 1 i 2 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Związku, nazywane dalej „Zebraniem”, na dzień 28 lipca 2021 roku.

§ 2. Zebranie Związku, o którym mowa w § 1, zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 1 Statutu Związku, zostaje zwołane w:

1) pierwszym terminie – o godz. 16:45;

2) drugim terminie – o godz. 17:00 – co pozostaje w zgodności z zapisem § 31 ust. 2 Statutu Związku.

§ 3. Zebranie Związku, o którym mowa w § 1, odbędzie się w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 3.

§ 4. 1. Na podstawie § 39 pkt 26 Zarząd Związku postanawia, przyjąć:

1) projekt Porządku obrad Zebrania w dniu 28 lipca 2021 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały;

2) projekt Regulaminu Zebrania w dniu 28 lipca 2021 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszej uchwały.

2. Dla prawomocności dokumentów, o których mowa w ust. 1, niezbędne jest przyjęcie ich w głosowaniu przez Zebranie w dniu 28 lipca 2021 roku. 

§ 5. 1. Zarząd Związku w oparciu o § 29 ust. 1 i 2 Statutu Związku, określa następującą liczbę delegatów, poszczególnych członków zwyczajnych Związku na Walne Zebranie Związku, w kadencji władz na lata 2021 – 2024:

1) Klub Strzelecki „MAGNUM” Poznań - 1 / W1 / 11 - 1 delegat;

2) Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN” Kalisz - 2 / W1 / 11 - 4 delegatów;

3) Klub Strzelectwa Sportowego LOK "GILZA" Pleszew - 3 / W1 / 11 - 3 delegatów;

4) Klub Strzelectwa Sportowego LOK "VIS" Gostyń - 4 / W1 / 11 - 7 delegatów;

5) Myśliwski Klub Sportowy „DIANA” Poznań - 7 / W1 / 11 - 4 delegatów;

6) Sekcja Strzelecka – Wojskowy Klub Sportowy „GRUNWALD” - 9 / W1 / 11 - 5 delegatów;

7) Sekcja Strzelectwa Sportowego Bractwa Kurkowego Rawicz - 10 / W1 / 11 - 1 delegat;

8) Rawicki Klub Sportowy "BOCK" - 11 / W1 / 11 - 5 delegatów;

9) Stowarzyszenie Strzeleckie „BELLONA” Kalisz - 12 / W1 / 11 - 4 delegatów;

10) Strzelecki Klub Sportowy „DWÓR GRUNWALDZKI” Poznań -  13 / W1 / 11 - 5 delegatów;

11) Strzelecki Klub Sportowy „INTER – CONTINENTAL” Piła - 14 / W1 / 11 - 3 delegatów;

12) Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN” Biedrusko - 15 / W1 / 11 - 1 delegat;

13) Uczniowski Klub Sportowy „TARCZA” Pila - 17 / W1 / 11 - 2 delegatów;

14) Wielkopolski Klub Strzelecki „GRUNWALD” Poznań - 19 / W1 / 11 - 3 delegatów;

15) Wielkopolskie Towarzystwo Sportowe „TARCZA 96” Poznań - 20 / W1 / 11 - 3 delegatów;

16) Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Margoninie - 22 / W1 / 11 - 1 delegat;

17) Międzyszkolny Klub Sportowy „MUSZKIET” Wieleń - 23 / W1 / 11 - 1 delegat;

18) Klub Żołnierzy Rezerwy LOK „WIARUS” Oborniki - 24 / W1 / 12 - 1 delegat;

19) Sekcja Strzelectwa Sportowego KBS Śrem - 25 / W1 / 12 - 2 delegatów;

20) Pilski Klub Strzelecki - 26 / W1 / 12  - 1 delegat;

21) Stowarzyszenie "European Security Academy Shooting Club" - 27 / W1 / 12 - 1 delegat;

22) Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych - 28 / W1 / 12 - 1 delegat;

23) Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Borku Wlkp. - 30 / W1 / 12 - 1 delegat;

24) Klub Strzelectwa Sportowego LOK "MUSZKIET" Konin - 34 / W1 / 15 - 1 delegat;

25) Stowarzyszenie "ZBROJOWNIA" Poznań - 37 / W1 / 16 - 2 delegatów;

26) Klub Żołnierzy Rezerwy LOK „COMMANDO” Luboń - 39 / W1 / 17 - 1 delegat;

27) Nadnoteckie Stowarzyszenie Strzeleckie Lubasz - 40 / W1 / 17 - 2 delegatów;

28) Klub Strzelecko - Kolekcjonerski "DYWIZJON" Poznań - 41 / W1 / 17 - 2 delegatów;

29) Wielkopolskie Stowarzyszenie Strzelców "7,62" Trzcianka - 42 / W1 / 18 - 1 delegat;

30) Stowarzyszenie "CAMP X" Karpicko - 43 / W1 / 18 - 1 delegat;

31) Lubońskie Bractwo Kurkowe - 44 / W1 / 18 - 1 delegat;

32) Klub Sportowy "KLUB STRZELECKI DEFENDU" Poznań - 45 / W1 / 19 - 3 delegatów;

33) Stowarzyszenie „AMARANT” Poznań - 46 / W1 / 19 - 1 delegat;

34) Klub Strzelectwa Praktycznego "COMBAT" Kalisz - 47 / W1 / 19 - 1 delegat;

35) Stowarzyszenie Norodowo - Patriotyczne im. "BŁYSKA" - 48 / W1 / 19 - 1 delegat;

36) Wielkopolskie Towarzystwo Strzeleckie "TARCZA POZNAŃ" - 49 / W1 / 19 - 1 delegat;

37) Wielkopolski Klub Strzelectwa Sportowego Poznań - 50 / W1 / 20 - 1 delegat;

38) Klub Strzelecko - Kolekcjonerski "NIECZAJNA" Złotniki - 51 / W1 / 20 - 1 delegat;

39) Stowarzyszenie Strzeleckie "SOKÓŁ" Kazimierz Biskupi - 52 / W1 / 21 - 1 delegat;

40) Leszczyński Okręgowy Związek Strzelectwa - 1 / OZS / W2 / 11 - 11 delegatów.

2. Podział delegatów, o którym mowa w ust. 1, na podstawie § 30 ust. 6 Statutu Związku, obowiązuje od Zebrania w dniu 28 lipca 2021 roku.

3. Dokładne wyliczenie liczby delegatów na Walne Zebranie Związku, w kadencji władz na lata 2021 – 2024, uwzględniające przesłanki statutowe, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Traci swoją moc Uchwała nr 15 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia liczby delegatów członków zwyczajnych na Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, kadencji władz w latach 2017 – 2020.

§ 5. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 8 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci swoją moc wraz z zakończeniem kadencji władz Związku na lata 2021 – 2024.

Załącznik nr 1 - Projekt Porządku Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dniu 28 lipca 2021 r.

Załącznik nr 2 - Projekt Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dniu 28 lipca 2021 r.

Załącznik nr 3 - Podział delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego pomiędzy jego członków zwyczajnych w kadencji władz 2021 - 2024

Znowelizowana Uchwałą nr 22 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 18 / 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz określenia liczby delegatów członków zwyczajnych na Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, kadencji władz w latach 2021 – 2024.