Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku. Wprowadzono sporo obostrzeń, których należy przestrzegać w trakcie obozów (także strzeleckich i sportowych).