Skład Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, po wyborach w dniu 15 maja 2017 roku:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Leonard  Kostera
Sekretarz Komisji Rewizyjnej Henryk Kubik
Członek  Komisji Rewizyjnej Arkadiusz Druszcz
Członek  Komisji Rewizyjnej Sławomir Baszyński
Członek  Komisji Rewizyjnej Ireneusz  Erenc