Dokumenty Kolegium Sędziów

Kolegium Sędziów WZSS informuje o terminach szkoleń dla sędziów klasy Pierwszej oraz Państwowej przedłużających uprawnienia sędziowskie na kolejny cykl olimpijski. Rejestracja uczestników będzie startować na 25 dni przed planowanym szkoleniem, a kończyć się na 5 dni przed wskazanym terminem szkolenia. Całkowity koszt szkolenia wynosi 50 zł – płatne przelewem na konto WZSS wskazane poniżej. Osoby które nie mają możliwości dokonywać rejestracji na szkolenie w formie elektronicznej załączając bankowy dowód wniesienia opłaty w formacie PDF oraz zdjęcie do legitymacji (format JPG lub JPEG) muszą przesłać swoje zgłoszenie uczestnictwa mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W zgłoszeniu mailowym należy załączyć: potwierdzenie przelewu PDF, zdjęcie (format JPG lub JPEG), podając Imie i Nazwisko, nr licencji sędziowskiej, wskazać termin kursu oraz telefon kontaktowy. Rejestracja mailowa zostanie zamknięta na 5 dni przed planowanym terminem szkoleniem podobnie jak rejestracja elektroniczna. Celem poprawnej identyfikacji wpłaty w tytule przelewu należy zamieścić: Nazwisko, Imię, Numer licencji sędziowskiej oraz datę kursu. Prosimy, aby załączone elektronicznie zdjęcie spełniało parametry zdjęcia legitymacyjnego o wymiarach 3,5 x 4,5 cm i miało maksymalny rozmiar pliku do 200 kB. w nazwie pliku zdjęcia wpisujemy tylko i wyłącznie: Nazwisko Imię i PESEL. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z KS WZSS na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dane do przelewu:
Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego ul. Starołęcka 36;  61-361 Poznań
Santander Bank Polska S.A. 6 Oddział w Poznaniu  Plac Wolności 15, 60-967 Poznań
Numer rachunku bankowego: 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Wpłata tytułem: Nazwisko, Imię, nr licencji sędziowskiej, data kursu

Pierwsze szkolenie dnia: 3 grudnia 2022, rozpoczęcie godzina 09:00
Lokalizacja: Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Babina 1; 62-800 Kalisz
Wykładowcy: Arkadiusz Szymanek oraz Grzegorz Namysł
Sekretarz szkolenia: Patrycja Żarnecka
Rejestracja poprzez formularz elektroniczny: LINK DO FORMULARZA

Drugie szkolenie dnia: 10 grudnia 2022, rozpoczęcie godzina 10:00
Lokalizacja: Strzelnica Myśliwska Lizawka, ul. Bałtycka 76; 61-013 Poznań-Antoninek
Wykładowcy: Arkadiusz Szymanek oraz Ryszard Kapłon
Sekretarz szkolenia: Krzysztof Mączka 
Rejestracja poprzez formularz elektroniczny: LINK DO FORMULARZA

Informujemy, że Kolegium Sędziów WZSS zgodnie z §13 oraz §14 Regulaminu Kolegium Sędziów PZSS (załącznik) opracowało harmonogram szkoleń dla sędziów III oraz II klasy przedłużających ważność posiadanych uprawnień sędziowskich na kolejny cykl olimpijski. Harmonogram szkoleń oraz formę rejestracji udziału przedstawia tabela poniżej komunikatu. Rejestracja uczestników będzie startować na 15 dni przed planowanym szkoleniem, a kończyć się na 5 dni przed wskazanym terminem szkolenia (lub wcześniej w przypadku wyczerpania limitu miejsc). Zasada ta nie dotyczy pierwszego kursu w Opalenicy planowanego na 6 sierpnia, w tym przypadku rejestracja uczestników będzie trwała do dnia 4 sierpnia włącznie. Całkowity koszt szkolenia (opłata do PZSS za przedłużenie uprawnień + wydruk licencji sędziego) wynosi 50 zł – płatne przelewem na konto WZSS wskazane poniżej. Osoby które nie będą dokonywać rejestracji na szkolenie w formie elektronicznej załączając bankowy dowód wniesienia opłaty podczas rejestracji elektronicznej lub nie będą opłacać szkolenia przez formularz rejestracyjny (Bellona Kalisz) będą zobowiązane przedstawić wydruk potwierdzenia przelewu bankowego sekretarzowi podczas szkolenia. Celem poprawnej identyfikacji wpłaty prosimy w tytule przelewu zamieścić: Nazwisko, Imię, Numer licencji sędziowskiej oraz datę kursu. Zwracamy się również z prośbą, aby załączone elektronicznie zdjęcie spełniało parametry zdjęcia legitymacyjnego o wymiarach 3,5 x 4,5 cm i miało max. rozmiar pliku 100 kB. formaty wyłącznie .jpg lub .jpeg. Są to identycznie wytyczne jak w przypadku importowania zdjęć na Portal PZSS do licencji zawodniczych. Obowiązkowo w nazwie pliku zdjęcia musi być: Nazwisko, Imię i PESEL. W przypadku problemów przeglądarki z otwieraniem linków Arkusza Google, sugerujemy wkleić link bezpośrednio w okno przeglądarki – na pewno zadziała. Terminy jesiennych szkoleń przedłużających uprawnienia dla sędziów klasy Państwowej oraz Pierwszej, zostaną podane w odrębnym komunikacie. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z KS WZSS na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wszelkie informacje dotyczące zawodów strzeleckich, a także przesyłanie do akceptacji regulaminów zawodów i obsad sędziowskich prosimy kierować na adres mailowy: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy nie kierować korespondencji mailowej we wskazanych powyżej sprawach do Przewodniczącego Kolegium Sędziów WZSS - Pana Stanisława Kopaniarza. Obecnie obsługą powyższych czynności zajmować się będzie w jego zastępstwie Pan Ryszard Kapłon. W przypadku strzelań dynamicznych osobą odpowiedzialną za ustalanie składu sędziów i zatwierdzanie regulaminów zawodów jest nadal Grzegorz Namysł.

WAŻNE !!! Zmiana przepisu w regulaminie Kolegium Sędziów PZSS dotycząca ważności licencji sędziowskiej. Źródło: strona internetowa PZSS.

"Informuję, że w regulaminie KS PZSS w § 10 p. 2, zmieniono treść dotyczącą terminu ważności licencji sędziowskiej. Zmiana została zatwierdzona przez Zarząd PZSS.

Treść przepisu po zmianie:

§ 10 (...) 2. Ważność licencji sędziowskiej upływa z końcem roku następnego po roku, w którym odbyły się letnie igrzyska olimpijskie.

W związku z przesunięciem Igrzysk Olimpijskich w Tokio na 2021 rok, licencje sędziowskie wydane z datą ważności 2020, zostają automatycznie przedłużone w systemie PZSS do końca 2022 roku.

Antoni Kamiński
Przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS"

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU.

Informuję, że sędziowie strzelectwa sportowego z terenu Wielkopolski, posiadający dodatkowe uprawnienia do sędziowania strzelań w konkurencjach dynamicznych, będą mieli automatycznie przedłużone na lata 2017-2020 rozszerzenia do prowadzenia i nadzorowania strzelań dynamicznych, pod warunkiem uczestniczenia w seminariach  organizowanych  przez Kolegium Sędziów WZSS w Poznaniu, w ramach szkoleń organizowanych na przedłużenia licencji w strzelaniach statycznych (w zakresie minimum bezpieczeństwa i organizacji zawodów strzeleckich) lub udokumentują odbycie szkolenia dla sędziów w konkurencjach dynamicznych organizowane za zgodą PZSS na terenie RP.
 
Sędziowie strzelań dynamicznych, którzy uzyskali uprawnienia w latach 2015-2016 nie mają bezwzględnego obowiązku – do czasu zmiany regulaminów konkurencji dynamicznych - uczestniczenia w w/w szkoleniach.

Powyższe będzie uwzględnione przy przedłużaniu licencji sędziowskich, jeżeli zainteresowani złożą prawidłowo wypełnione i podpisane wnioski o przedłużenia licencji sędziowskich.

Grzegorz NAMYSŁ

Poniżej zamieszczamy komunikat Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego dotyczący przedłużenia ważności licencji sędziowskich na lata 2017-2020 (kolejny letni cykl olimpijski). Prosimy wszytskich sędziów z wielkopolskich klubów o zapoznanie się z jego treścią.

 
Zgodnie z regulaminem Kolegium Sędziów PZSS i zbiorem regulaminów PZSS na lata 2013-2016, wszyscy organizatorzyzawodów ujętych w kalendarzu 2015 Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego zobowiązani są stosować się do następujących zasad:

(Regulamin KS PZSS - § 23)

Organizator zawodów, na trzy tygodnie przed imprezą, zobowiązany jest złożyć do Kolegium Sędziów wniosek o wyznaczenie obsady sędziowskiej lub zaproponować do zaakceptowania sędziów mających pełnić kierownicze funkcje w zawodach. W przypadku zawodów dynamicznych termin ten wynosi cztery tygodnie, a organizator zobowiązany jest dodatkowo do przedstawienia opisów torów, które będą ustawione na zawodach, w celu sprawdzenia ich zgodności z przepisami konkurencji.

(Zbiór regulaminów PZSS na lata 2013-2016 – rozdz. 9 i 14)

9. ORGANIZACJA ZAWODÓW

4. Do obowiązków organizatora zawodów należy opracowanie i przesłanie do biura PZSS, nie później niż 30 dni przed zawodami, programu zawodów i harmonogramu strzelania.

Program zawodów powinien zawierać informację o:

    terminie i miejscu zawodów,
    możliwościach i kosztach zakwaterowania,
    terminie nadsyłania zgłoszeń wstępnych,
    terminie nadsyłania zgłoszeń imiennych,
    miejscu i terminie konferencji technicznej,
    programie godzinowym zawodów - harmonogramie strzelania,
    czasie i miejscu organizacji uroczystości otwarcia i zakończenia, wręczania nagród, i wyróżnień,
    czasie i miejscu imprez towarzyszących.

14. ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU SĘDZIOWSKIEGO

1. Przy organizacji zawodów centralnych, zleconych przez PZSS, obowiązują następujące zasady wyznaczania składu sędziowskiego:

sędziów funkcyjnych strzelnicy i biura obliczeń zawodów, na wniosek bezpośredniego organizatora, wyznacza kolegium sędziów właściwego terytorialnie wojewódzkiego związku strzelectwa sportowego - sędziów pełniących funkcje kierownicze* wyznacza kolegium sędziów PZSS na wniosek organizatora zobowiązanego do wystąpienia do kolegium sędziów o delegowanie sędziów lub akceptację propozycji podanych przez organizatora.

*2. Sędziowskie funkcje kierownicze podczas zawodów:

sędzia główny zawodów, przewodniczący komisji klasyfikacyjnej, sędziowie główni strzelania (konkurencji), kierownik sekcji kontroli broni i wyposażenia, kierownicy torów.

Wnioski o wyznaczenie obsady sędziowskiej lub propozycje składu sędziów do akceptacji przez KS PZSS proszę przesyłać pod adres przewodniczącego KS PZSS: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wyłącznie mailowo na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej PZSS w zakładce Kolegium Sędziów.

Wszyscy delegaci techniczni wyznaczeni przez KS PZSS są zobowiązani pilnować, aby nie później niż 30 dni przed zawodami, które będą nadzorować, na stronie internetowej PZSS ukazał się program zawodów i harmonogram strzelania. Delegaci techniczni są również odpowiedzialni za przesyłanie w wersji elektronicznej oficjalnych wyników natychmiast po każdej zakończonej konkurencji oraz komunikatu klasyfikacyjnego natychmiast po zakończonych zawodach pod adres administratora strony PZSS: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Delegaci techniczni, których koszty delegacji pokrywa PZSS, natychmiast po zakończonych zawodach, przesyłają do biura PZSS (00-336 WARSZAWA, ul. Kopernika 30) komunikat klasyfikacyjny, sprawozdanie delegata technicznego i rozliczenie delegacji - w wersji papierowej, natomiast do KS PZSS pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - sprawozdanie delegata technicznego w wersji elektronicznej.

Delegaci techniczni, których koszty delegacji pokrywa bezpośredni organizator zawodów, natychmiast po zakończonych zawodach, przesyłają do KS PZSS pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., sprawozdanie delegata technicznego - wyłącznie w wersji elektronicznej !

Wszyscy organizatorzy zawodów regionalnych zgłoszonych do kalendarza 2015 Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego proszeni są o przysłanie do kolegium sędziów PZSS pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. regulaminów zawodów (w wersji elektronicznej) według wzoru podanego na stronie PZSS: pobierz wzór

Regulaminy zawodów regionalnych należy przysyłać najpóźniej do 31 grudnia 2014 roku. Regulaminy zawodów regionalnych zaplanowanych na styczeń 2015 – niezwłocznie, po ukazaniu się tego komunikatu na stronie PZSS.
Zawody regionalne bez załączonych regulaminów zawodów zostaną usunięte z kalendarza PZSS.

 

Antoni Kamiński
Przewodniczący KS PZSS
 

Przede wszytskim należy zwrócić uwagę na nowy Regulamin Kolegium Sędziów z dnia 10 marca 2014 roku.

Osobami upoważnionymi do zatwierdzania Regulaminów Zawodów Stzeleckich oraz składów sędziowskich, w obecnej kadencji władz Związku są:
 
Przewodniczący Kolegium Sędziów - Pan Stanisław Kopaniarz;
adres e-mail -

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


w zastępstwie Przewodniczącego Członek Kolegium Sędziów - Pan Ryszard Kapłon;
adres e-mail -

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


w zakresie strzelań dynamicznych - Członek Kolegium Sędziów - Pan Grzegorz Namysł;
adres e-mail -

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poniżej zamiesczamy informację opublikowaną na stronach PZSS, dotyczącą spraw związanych z przeprowadzaniem zwodów strzeleckich, dotyczących sędziów strzelectwa sportowego. Przede wszytskim nalezy zwrócić uwagę na pierwszy punkt, w którym przytoczony jest przepis zabraniający startu w zawodach sędziom, pelniącym na nich funkcje sędziowskie.
 
Większość z zawartych poniżej zaleceń dotyczy zawodów krajowych organizowanych zgodnie z kalendarzem PZSS, jednak  podstawowe zasady, jakimi są kwestie związane z zatwierdzeniem regulaminów i obsady sedziowskiej, czy chociażby wspominana powyżej sprawa związana ze startem sędziów w ramach prowadzonych przez nich zawodow, są nienaruszalne. Obecny Kalendarz Imprez WZSS na rok 2012 został wprowadzony Uchwałą Zarządu WZSS w Poznaniu (Uchwała nr 3/2012 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2012 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu ). W zwiazku z powyższym wszystkie zwody organizowane na podstawie tego kalendarza powinny mieć zatwierdzone regulaminy oraz uzgodnione obsady sędziowskie, co jest wymogiem:
 
REGULAMINU PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO UCZESTNICTWA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM W DYSCYPLINACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD SPORTU STRZELECKIEGO.
 
Zawody ujęte w kalendarzu WZSS, ktore nie będą spełniały tego wymogu, zostaną z niego usunięte, także na podstawie Uchwały Zarządu WZSS, a zawodnicy w nich startujący nie będą mogli na ich podstawie zaliczać osobostartów do przedłużenia licencji zawodniczej na kolejny rok. 
 
 
Szczególy poniżej. 
 
 

Poznań, dnia 11.02.2010 r.


KOLEGIUM SĘDZIÓW
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU
STRZELECTWA SPORTOWEGO
w POZNANIU

                          
Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego informuje, że zawody strzeleckie na szczeblu ogólnopolskim przeprowadzane są zgodnie ze „ZBIOREM REGULAMINÓW PZSS oraz zasad organizacji i przeprowadzania zawodów w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego na lata 2009-2012” zatwierdzonym przez Zarząd PZSS 29 listopada 2008 roku. Regulaminy dotyczą sportu kwalifikowanego oraz grupy powszechnej. 
                           
Z postanowień ogólnych „Zbioru regulaminów PZSS” pkt.1.3.4.wynika, że w celu upowszechnienia strzelectwa sportowego organizator może opracować własny regulamin zawodów. Regulamin taki powinien być zatwierdzony przez właściwy terytorialnie wojewódzki związek strzelectwa sportowego. Regulamin musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące konkurencji, ewentualnie określać szczegółowo warunki rozgrywania zawodów: postawy strzeleckie, rodzaj i kaliber broni, rodzaj przyrządów celowniczych, odległości strzelania, wymiary tarcz lub określenie rodzaju celów, liczba strzałów próbnych i ocenianych oraz czas trwania konkurencji. Organizator może wprowadzić do regulaminu zawodów dowolne nietypowe konkurencje np.: strzelanie z obu rąk, strzelanie z pozycji siedzącej z podpórką itp. Warunkiem zatwierdzenia takiego regulaminu jest bezwzględne zapewnienie bezpieczeństwa na strzelnicy, na której mają być przeprowadzone konkurencje zgłoszone przez organizatora. 
                            
Ze Statutu WZSS § 41 ust.7 wynika, że Kolegium Sędziów kieruje całokształtem spraw sędziowskich i czuwa nad prawidłową organizacją i przeprowadzeniem zawodów na terenie województwa wielkopolskiego. Kolegium sędziów działa na podstawie wprowadzonego przez Zarząd regulaminu organizacyjnego, który normuje zakres jego działalności. Regulamin Kolegium Sędziów został przyjęty przez Zarząd WZSS uchwałą nr 12/2009 z dnia 15.04.2009r. Regulamin postanawia, że „Organizator zawodów zobowiązany jest na 15 dni przed terminem rozpoczęcia zawodów złożyć do Kolegium Sędziów WZSS zapotrzebowania na obsadę sędziowską lub przedstawić propozycję sędziów pełniących funkcje kierownicze na zawodach wg wzoru ujętego w załączniku do Regulaminu Kolegium Sędziów WZSS. Równocześnie należy złożyć regulamin zawodów, szczegółowy program i harmonogram strzelań poszczególnych konkurencji /§22 ust.1 Regulaminu Kolegium Sędziów WZSS/. Kolegium Sędziów ma prawo wymagać od organizatora zawodów zabezpieczenia właściwej ilości sędziów niezbędnej do zapewnienia bezpiecznego i regulaminowego przebiegu zawodów. 
                       
Zawody i imprezy strzeleckie zorganizowane i przeprowadzone z pominięciem zapisów § 22 Regulaminu Kolegium Sędziów WZSS nie będą uznane, jako zawody strzelectwa sportowego, ze wszelkimi wynikającymi stąd konsekwencjami.

Jednocześnie przypomina się, że Posiadacze licencji mogą pełnić funkcje sędziowskie wówczas, gdy zostaną powołani na zawody strzeleckie przez Kolegium Sędziów WZSS lub PZSS / § 24 ust.1 Regulaminu Kolegium Sędziów WZSS i PZSS/. Za czyny niegodne sędziego strzelectwa sportowego stosuje się kary przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZSS/§ 23 ust.2 Regulaminu Kolegium Sędziów WZSS i PZSS/.

Etyka
Sędziego Strzelectwa Sportowego

Etyka jest to ogół uznawanych w danym społeczeństwie lub środowisku ocen ludzkiego zachowania norm określających powinności, wzory i ideały regulujące postępowanie człowieka, jest to również całokształt wyobrażeń i przekonań dotyczących, co dobre i złe.

Etyka sędziego strzelectwa sportowego to etyka zawodowa gdzie obowiązuje zespół norm moralnych dotyczących obowiązków i powinności sędziego w postępowaniu z zawodnikami i trenerami w czasie trwania zawodów oraz współdziałania między kolegami sędziami.

Sędzia strzelectwa sportowego jak każdy człowiek na odpowiednim stanowisku pracy powinien przestrzegać ogólnie przyjętych zasad moralnych stosowanych w społeczeństwie takich jak: sprawiedliwość, bezstronność, lojalność, uprzejmość, grzeczność, koleżeństwo i umiejętność współdziałania z innymi ludźmi. Ze względu na specyfikę pracy i sposób działania sędziego strzelectwa sportowego wynikają szczególne zakazy i nakazy moralne. Od ich przestrzegania lub łamania zależeć będzie jak oceniana będzie działalność sędziego przez zawodników, trenerów, innych sędziów a również widzów i obserwatorów w czasie trwania zawodów. Dlatego sędzia strzelectwa sportowego powinien w swej działalności kierować się określonymi zasadami i bezwzględnie ich przestrzegać, jeżeli chce uzyskać uznanie za swą działalność.

W szczególności powinien:

 • dbać o zachowanie własnego autorytetu,
 • ciągle doskonalić swą wiedzę specjalistyczną,
 • starannie przygotować się do każdych zawodów pod względem merytorycznym i metodycznym( właściwy ubiór, właściwe plakietki),
 • w czasie prowadzenia zawodów stosować jednakowe kryteria oceny dla wszystkich zawodników podczas kontroli broni, ubiorów, przyjmowania postaw strzeleckich, oceny przestrzelin bez jakiegokolwiek faworyzowania,
 • stwarzać równe szanse wszystkim zawodnikom,
 • swoim zachowaniem na stanowiskach nie przeszkadzać zawodnikom (głośne rozmowy, podglądanie wyników przez lunety itp.),
 • nie wprowadzać nerwowej atmosfery szczególnie w sytuacjach, które wymagają natychmiastowego podjęcia decyzji np. zacięcie broni, zagrożenie bezpieczeństwa, rozpatrzenie protestu itp.
 • w przypadku sytuacji wątpliwych zwracać się do innego sędziego lub Jury celem skonsultowania problemu,
 • sposób odnoszenia się do zawodników i kierowników zespołów winien być  grzeczny, taktowny  lecz stanowczy,
 • komendy należy wydawać głośno, wyraźnie i stanowczo,
 • w podejmowaniu decyzji należy być konsekwentnym, nie przejawiać zbytniej  pobłażliwości i liberalizmu w stosunku do zawodników, kierowników i widzów,
 • zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i porządku przez zawodników osoby towarzyszące jak również widzów,
 • współpracować i umieć współdziałać z pozostałymi sędziami biorącymi udział w zawodach .