Skład Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu,  po wyborach w dniu 15 maja 2017 roku:

Prezes WZSS w Poznaniu  Tomasz Pawlak
V-ce Prezes Urzędujący WZSS w Poznaniu Mateusz Dziubek
V-ce Prezes WZSS w Poznaniu Andrzej Cepa
Sekretarz WZSS w Poznaniu   Marek Jankowski
Skarbnik WZSS w Poznaniu   Wiesław Chiliński
Członek  Zarządu WZSS w Poznaniu Maurycy Dopierała
Członek  Zarządu WZSS w Poznaniu Marek Zimnoch
Członek  Zarządu WZSS w Poznaniu Piotr Leśniewski
Członek  Zarządu WZSS w Poznaniu Stanisław Kopaniarz
Członek  Zarządu WZSS w Poznaniu Ryszard Kapłon
Członek  Zarządu WZSS w Poznaniu Ryszard Bartkowiak