Regulaminy PZSS

Zbiór Regulaminów PZSS oraz zasad organizacji i przeprowadzania zawodów w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego na lata 2017-2020

Dokumenty Komisji Licencyjno-Patentowej

Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym

Tabela opłat PZSS - nowa od roku 2018

LICENCJE ZAWODNICZE

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego
Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim - nowy (24.11.2015)
Załącznik nr 2 - Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim - nowy (27.04.2014)
Załącznik nr 3 - Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej - zestawienie zbiorcze - wersja pdf, wersja Word
Załącznik nr 4 - Wzór licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim
Załącznik nr 5 - Wniosek o wydanie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie wyłącznie w konkurencjach pneumatycznych - nowy (25.04.2015)

LICENCJE KLUBOWE

Regulamin nadawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim
Wniosek o przedłużenie licencji klubowej- nowy (16.11.2016) - wersja Word
Wniosek zgłoszenie przynależności do PZSS i przyznanie licencji klubowej- nowy (16.11.2016) wersja Word
Instrukcja prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie licencji klubowej PZSS

LICENCJE TRENERSKIE

Regulamin przyznawania licencji trenerom strzelectwa sportowego (obowiązuje od 8.05.2017)
Wniosek o przyznanie licencji trenera strzelectwa sportowego

Regulamin wydawania legitymacji instruktora strzelectwa sportowego potwierdzającej kwalifikacje zawodowe do uzyskania licencji trenerskiej PZSS
Program kursu
Wniosek o zatwierdzenie kursu Instruktorów Strzelectwa Sportowego

EGZAMINY PATENTOWE

Regulamin PZSS dt. przeprowadzania egzaminów na patent strzelecki
zmiany w „Regulaminie egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji..." - Uchwała Zarządu PZSS z dnia 26.04.2017
Wniosek na patent strzelecki
Program kursu do egzaminu na patent strzelecki

PROWADZĄCY STRZELANIE

Regulamin uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie

Regulaminy Komisji Zmian Barw Klubowych

ZMIANA BARW KLUBOWYCH

Regulamin zmiany barw klubowych
Karta zgłoszenia zawodnika
Karta zgłoszenia zmiany danych zawodnika

Strzelania czarnoprochowe

Regulamin, rozgrywane dyscypliny, przepisy dodatkowe - ogólne, tarczowe, strzelań do rzutków, ogólne przepisy bezpieczeństwa
Odznaki strzeleckie w strzelectwie czarnoprochowym

Odznaki strzeleckie

Regulamin odznaki strzeleckiej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
Normy na odznaki strzeleckie. Obowiązują od 1.01.2005 r.
Normy na odznaki strzeleckie w konkurencjach dynamicznych