Przepisy, regulaminy obowiązujące w sporcie strzeleckim

Zbiór Regulaminów PZSS oraz zasad organizacji i przeprowadzania zawodów w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego na lata 2017-2020

Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym

PRZEPISY ISSF

Techniczne (aktualizacja 18.03 2018) 
Karabin (aktualizacja 18.03.2018) 
Pistolet  (aktualizacja 18.03.2018) 
Aneks A – Przepisy oceny tarcz papierowych (aktualizacja 30.04.2017) 
Przepisy strzelań do rzutków (Edycja 2017, Wydanie drugie V1.2 01/2018)
Interpretacja przepisów 
Ocena (interpretacja) dziesiątek wewnętrznych (A. Kamiński)
Skrócone dane dotyczące parametrów broni sportowej 
Skrócone dane dotyczące czasów konkurencji w strzelectwie sportowym

Dokumenty Komisji licencyjno - patentowej

Tabela opłat PZSS - nowa od roku 2018

LICENCJE ZAWODNICZE

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego - (aktualizacja 01.08.2020)
Wzór licencji uprawniającej do do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim
Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim
Wniosek o wydanie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie wyłącznie w konkurencjach pneumatycznych

LICENCJE KLUBOWE

Regulamin uzyskiwania i utraty członkostwa w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego oraz przyznania, odmowy przyznania i cofania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie strzeleckim 
Wniosek o przedłużenie licencji klubowej 
Wniosek zgłoszenie przynależności do PZSS i przyznanie licencji klubowej

LICENCJE TRENERSKIE

Regulamin przyznawania licencji trenerom strzelectwa sportowego (aktualizacja: 4.05.2017)
Wniosek o przyznanie licencji trenera strzelectwa sportowego

Program wzorcowy kursu instruktorskiego w sporcie strzeleckim
Regulamin procedury zatwierdzania kursów instruktora sportu strzeleckiego i wydawania legitymacji instruktora sportu strzeleckiego
Wniosek o zatwierdzenie kursu Instruktorów Strzelectwa

EGZAMINY PATENTOWE

Regulamin egzaminów stwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (patent strzelecki) (aktualizacja 01.08.2020)
Standardy obowiązujące podczas egzaminu praktycznego na patent strzelecki
Program kursu do egzaminu na patent strzelecki
Wniosek o uaktualnienie patentu strzeleckiego

Plastikowa karta patentu - Jeżeli podczas zapisywania się na egzamin zaznaczyliście Państwo opcje "karta plastikowa patentu" i została wniesiona dodatkowa opłata przez system dotpay nie jest wymagane żadne dodatkowe działanie. Jeśli chcecie Państwo uzyskać dodatkowo patent w formie plastikowej karty patentu należy uiścić opłatę na konto PZSS zgodnie z tabelą opłat zwykłym przelewem oraz przesłać prośbę o wystawienie karty (zawierającą Państwa dane) wraz potwierdzeniem przelewu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

PROWADZĄCY STRZELANIE

Regulamin uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie (nowy - ważny od 1 stycznia 2020 roku)

Regulaminy Komisji dyscyplinarnej, zmiany barw klubowych, wyróżnień i odznaczeń

PRZEPISY DYSCYPLINARNE

Przepisy Dyscyplinarne Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego  - Regulamin Dyscyplinarny

ZMIANA BARW KLUBOWYCH

Regulamin zmiany barw klubowych
Karta zgłoszenia zawodnika
Karta zgłoszenia zmiany danych zawodnika

ODZNAKA HONOROWA PZSS

Regulamin przyznawania Honorowej Odznaki Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (.pdf)
Regulamin przyznawania Honorowej Odznaki Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego - wersja edytowalna wraz z wnioskami

Strzelania czarnoprochowe

Regulamin, rozgrywane dyscypliny, przepisy dodatkowe - ogólne, tarczowe, strzelań do rzutków, ogólne przepisy bezpieczeństwa
Odznaki strzeleckie w strzelectwie czarnoprochowym

Odznaki strzeleckie

Regulamin odznaki strzeleckiej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
Normy na odznaki strzeleckie
Normy na odznaki strzeleckie w konkurencjach dynamicznych