Przewodniczący Rady Trenerów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego:

Przemysław Szemraj

Członkowie Rady Trenerów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego:

Józef Rowicki

Marek Czupryniak

Mieczysław Wiśniewski

Arkadiusz Szymanek

Maciej Kandulski

Andrzej Cepa

Ryszard Kapłon

Bogdan Wojtal

Wojciech Kowalczyk

Kazimierz Sadowski

Skład powołany Uchwałą nr 45 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania Rady Trenerów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego