Przewodniczący Rady Trenerów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego:

Józef Rowicki

Członkowie Rady Trenerów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego:

Przemysław Szemraj
Kazimierz Sadowski
Ryszard Kapłon
Marek Czupryniak

Skład powołany Uchwałą nr 22 / 2013 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 11 września 2013 r. w sprawie powołania Rady Trenerów w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu;

zmieniony na podstawie:

Uchwały nr 19 / 2014 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 22 / 2013 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 11 września 2013 r. w sprawie powołania Rady Trenerów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu